Skip to main content
15 september 2015

Aanvraag deskundigenoordeel door werkgever

In overeenstemming met het standpunt van de minister van SZW ter zake wordt de Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 zodanig gewijzigd dat aan werkgevers geen kosten meer in rekening worden gebracht voor een deskundigenoordeel over de nakoming door een werknemer van diens verplichtingen bij ziekte of het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de arbeid wegens ziekte, mits zij dit deskundigenoordeel aanvragen ten behoeve van een ontslagprocedure bij de kantonrechter die aanvangt op of na 1 juli 2015.

Bron: NDSZ

Terug

Nog niet uitgelezen?