Skip to main content
2 februari 2024

Aanpassingen voorstel nieuw stelsel box 3

Internetconsultatie van het voorstel voor een nieuw stelsel box 3 heeft diverse verbeterpunten opgeleverd, waaronder het schrappen van het forfait voor de eerste woning. Meer weten en nieuwsgierig naar de andere aanpassingen? We hebben alles op hoofdlijnen voor je.

Het demissionaire kabinet is in september 2023 gestart met de internetconsultatie voor een nieuw stelsel box 3. Daar zijn 1.737 reacties op binnengekomen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met diverse belangenorganisaties. Wachten met de internetconsultatie tot een nieuw kabinet zou het vrijwel onmogelijk maken om een nieuw stelsel op 1 januari 2027 in werking te laten treden. Naar aanleiding van de reacties en de gevoerde gesprekken zijn er technische aanpassingen aangebracht op het geconsulteerde voorstel.

Aanpassing: Vermogenswinstbelasting woning

Een van de aanpassingen in het voorstel voor een nieuw stelsel box 3 is het schrappen van de afwijkende behandeling van de eerste woning in box 3 (feitelijk de tweede woning, de eerste eigen woning die permanent wordt gebruikt valt in box 1), die bestemd is voor eigen gebruik. In plaats daarvan valt deze woning in box 3 ook onder de vermogenswinstbelasting net als alle andere onroerende zaken in box 3. Dit is gedaan om het stelsel eenvoudiger te maken. Het laten vervallen van het forfait maakt het systeem volgens Van Rij bovendien beter uitlegbaar.

Aanpassing: Verliesverrekening

Een volgende aanpassing is het schrappen van verliesverrekening met jaren in het verleden. Hiermee was het mogelijk om verliezen met het voorgaande jaar te verrekenen. De kosten hiervoor zijn hoog, terwijl de uitvoering ook nog eens erg complex is. Zo zou de Belastingdienst er aanslagen van oude jaren voor moeten aanpassen. Onbeperkte verliesverrekening in toekomstige jaren blijft wel mogelijk.

Aanpassing: Bezittingen familie- of startende onderneming

Er is nu duidelijk hoe de waarde van onroerende zaken en aandelen in een familie- of startende onderneming moet worden bepaald vastgesteld, als deze bezittingen al in bezit zijn van belastingplichtigen op het moment dat het nieuwe stelsel wordt ingevoerd. De uitkomst: De waarde in het economische verkeer aan het begin van 2027 moet worden gehanteerd. Voor woningen in box 3 gaat het om de WOZ-waarde aan het begin van 2027.

Aanpassing: Aftrekbaarheid genotsrechten

Uit de internetconsultatie werd duidelijk dat bij de behandeling van genotsrechten, zoals toekomstige rente of dividend, het risico ontstaat op oneigenlijk gebruik. Daarom is de prijs voor het kopen van het genotsrecht niet meer in één keer aftrekbaar in het jaar van het vestigen van het genotsrecht. In plaats daarvan moet je dit op praktische wijze in delen in aftrek brengen in de jaren waarin het genotsrecht bestaat.

Aanpassing: Banktegoeden in vreemde valuta

Om resultaten zuiverder te kunnen bepalen, is besloten om de koerswinsten of -verliezen van banktegoeden in vreemde valuta toch te belasten, zoals een bankrekening in Amerikaanse dollars. Dit zal helaas wel zorgen voor een grotere administratieve last voor belastingplichtigen met buitenlandse betaalrekeningen in vreemde valuta. Naar verwachting is dit echter een relatief kleine groep.

Planning invoering nieuw stelsel box 3

Deze aanpassingen zijn doorgevoerd, zodat de Belastingdienst kon starten met haar uitvoeringstoets. Het is aan de nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet om te besluiten over de definitieve vormgeving van een nieuw stelsel box 3. Om 1 januari 2027 te halen, moet het wetsvoorstel in de zomer van 2024 aangeboden worden aan de Tweede Kamer.

Meer weten?

Lees de Kamerbrief reacties internetconsultatie wetsvoorstel werkelijk rendement box 3 op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?