Skip to main content
13 april 2016

2016 is het jaar van de ZW en WGA

De modernisering Ziektewet is nu 3 jaar een feit. De laatste voltooiing vindt in 2016 plaats. Dit jaar worden de WGA-flex en de WGA-vast samengevoegd. Hiermee zullen alle reeds bestaande WGA polissen komen te vervallen per 31-12-2016.

Vanaf 1 januari 2017 komt er één nieuwe polis voor zowel de WGA-vast als de WGA-flex.  Maar als werkgever heeft u ook nog steeds de mogelijkheid om in het publieke besteld (UWV) te blijven. De voor- en nadelen hebben wij getracht hieronder te verwoorden.

Werkgever en Eigen risicodrager voor de WGA

 • U blijft eigen risicodrager,
  u dient een nieuwe verzekering af te sluiten en de verzekeraar dient de garantstelling bij de belastingdienst af te geven voor 1 oktober 2016.
  De verwachting is dat de verzekeraars voor de zomer komen met de nieuwe premies. Ook het UWV heeft aangegeven dat men om die tijd verwacht een premie af te kunnen geven. Als werkgever kunt u dan een vergelijk maken van de premie. Niet alleen de premie is van belang. U dient ook voor u zelf te bepalen of u de medewerker zelf wilt re-integreren of dat u de re-integratie aan het UWV overlaat.
  Blijft u eigen risicodrager voor de WGA dan is het een overweging om ook eigen risicodrager voor de Ziektewet te worden. Op deze manier heeft u de volledige regie over uw verzuimende medewerker gedurende de gehele periode van 12 jaar (2 jaar loondoorbetaling en 10 jaar WGA).
 • U gaat terug naar het publieke bestel ofwel het UWV.
  In dat geval dient u te zorgen dat de belastingdienst voor 1 oktober 2016 bericht ontvangt van uw verzekering. Indien u terug gaat naar het publieke bestel krijgt u vanaf 2017 de premie die afhankelijk is van uw branche en de grote van uw loonsom. Doet de branche het slecht dan betaalt u een hoge premie, doet de branche het goed dan betaalt u een lage premie. Het UWV kent echter vanaf 2017 een eigen historische instroom. Dit wil zeggen dat uw ZW/WGA-instroom vanaf 2015 meetelt voor de premieberekening van 2017. Bent u kleine werkgever loonsom onder de € 319.000 dan heeft uw eigen instroom in de ZW/WGA geen invloed op uw premie. Bent u middel/grote werkgever loonsom tussen € 319.000 en € 3.190.000 dan heeft uw eigen instroom invloed op de premie maar kunt u zelf geen invloed uitoefenen op uw verzuimende medewerker. Het UWV voert immers de regie over uw verzuimende medewerkers. U heeft op deze manier geen invloed meer op uw schadelast. Indien u kiest voor het publieke bestel dan bent u verplicht daar 3 jaar te blijven. Daarna mag u terug naar het privatebestel.
 • U overweegt om eigen risicodrager te worden voor de WGA en eventueel ZW.
  Minister Asscher heeft aangegeven dat werkgevers die nu opgesloten zitten in het publieke bestel omdat men WGA instroom heeft en deze kosten mee dient te verzekeren bij een verzekeraar middels een inlooprisico, dit jaar de WGA-lasten (staartlasten) bij het UWV mogen achter laten. U kunt per 1 januari 2017 éénmalig met een schone lei beginnen bij een verzekeraar. Mocht u kiezen voor WGA eigen risicodragerschap dan is het zeker de moeite waard om met uw assurantietussenpersoon ook de ZW eigen risicodragerschap te bespreken.  Indien u ook voor ZW eigen risicodragerschap kiest kunt u uw verzuimende medewerker de gehele arbeidsongeschiktheidsperiode begeleiden.  Ook hier geldt dat voor 1 oktober 2016 de garantstellingsverklaring bij de belastingdienst binnen dient te zijn.

Werkgever geen Eigen risicodrager voor de WGA

De voor- en nadelen zetten wij hieronder nog even voor u op de rij:

 • Voordelen van het publieke bestel.
  Als werkgever kunt u er voor kiezen om u bij het UWV te verzekeren. U betaalt de premie die de branche bepaald. Voordeel is tevens dat het UWV de begeleiding van uw verzuimende medewerker overneemt zodra de 2 jaar loondoorbetalingsplicht voorbij is of op het moment uw medewerker met een contract voor bepaalde tijd ziek uit dienst gaat.
  Als werkgever heeft u geen re-integratieverplichtingen naar u medewerker toe.
  Met name bij kleine werkgevers, loonsom tot 300.000 kan dit aantrekkelijker zijn. De kosten van re-integratie heeft u dan niet.
 • Nadelen van het publieke bestel.
  Een nadeel is dat u geen enkele grip meer heeft op uw verzuimende medewerker zodra iemand ziek uit dienst gaat of nadat u 2 jaar loon doorbetaald heeft. Met name voor werkgever in de categorie midden en groot, loonsom vanaf 319.000 tot 3.190.000, kunnen dit akelige gevolgen hebben. U betaalt een hoge premie bij het UWV en u heeft geen enkele invloed op de re-integratie van uw verzuimende medewerker gedurende 10 jaar na de 2 jaar loondoorbetaling.

Als Vitacon HR Services begrijpen wij dat dit een ingewikkelde materie is. Mocht u hierover met ons van gedachte willen wisselen dan vernemen wij dat graag. Wij kunnen samen met u in-zoemen op uw eigen organisatie.

Terug

Nog niet uitgelezen?