Skip to main content
21 juli 2016

1 op de 6 werknemers heeft te maken met pesten, discriminatie of intimidatie

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie op het werk. In combinatie met een hoge werkdruk verdubbelt ongewenst gedrag de kans op burn-out klachten. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom een campagne gestart om aandacht te vragen voor dit probleem.

Zeven extra verzuimdagen per slachtoffer

Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s heeft grote impact op de mensen die het overkomt. Daarnaast zorgt het naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat betekent 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. De campagne van het ministerie van SZW richt zich op alle werkenden in Nederland. Ongewenst gedrag is soms duidelijk zichtbaar, maar vaak gaat het om subtiel gedrag dat voor de ontvanger kwetsend is.

Campagne ‘Moet toch kunnen’ nodigt uit tot gesprek

Werknemers en werkgevers kunnen op www.moettochkunnen.nl terecht om in gesprek te gaan over ongewenst gedrag. Via een postercampagne en radiocommercials worden werkgevers en werknemers opgeroepen om met elkaar het gesprek aan te gaan over het grijze gebied tussen een onschuldige grap of opmerking en ongewenst gedrag.

Team helpt werkgevers en werknemers

Minister Asscher wil in overleg met de sociale partners werkgevers en werknemers helpen om ongewenst gedrag op de werkvloer bespreekbaar te maken en aan te pakken. Daarom trekt hij een half miljoen euro uit voor een team van deskundigen dat bedrijven desgevraagd gaat adviseren over hoe met dit probleem om te gaan. Ook staat er op www.duurzameinzetbaarheid.nl een wegwijzer van TNO die werkgevers en werknemers helpt om verschillende vormen van ongewenst gedrag te herkennen en hen tips geeft over hoe hiermee om te gaan.

Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag

Om werkstress op de werkvloer te voorkomen, moeten werkgevers volgens de Arbowet beleid hebben en maatregelen nemen. Als hulpmiddel lanceert de Inspectie SZW de zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag een goed hulpmiddel. Met deze tool kunnen werkgevers naar de eigen organisatie kijken zoals een inspecteur dat doet. Zij kunnen zo makkelijk zelf checken of zij voldoen aan de regels. De tool gaat in op de factoren die kunnen leiden tot werkstress: werkdruk, agressie en geweld, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en discriminatie op de werkvloer. Na gebruik van de tool beschikt de werkgever over een lijst met actiepunten en achtergrondinformatie. De tool is te gebruiken op computer, tablet en smartphone en te vinden op werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl of viainspectieszw.nl.

Wilt u meer informatie over werkdruk en ongewenst gedrag neem dan contact op met Remco Lefering. Hij kan uw organisatie op weg helpen met de aanpak van werkdruk en pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer. U kunt Vitacon-Luteijn bereiken op telefoonnummer 0316-740115.

 

Bron: VerRiFi juli 2016

Terug

Nog niet uitgelezen?