Skip to main content
14 februari 2022

1 januari 2023: CSRD, verplicht rapporteren over duurzaamheidsinformatie

Per 1 januari 2023 wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht. Hierdoor moeten veel grote bedrijven verplicht gaan rapporteren over duurzaamheidsinformatie waarop door derden assurance moet worden verleend. Dit heeft ook gevolgen voor het mkb, want de grote bedrijven zullen op hun beurt de druk in de keten om te verduurzamen, opvoeren. 

Op 21 april 2021 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor de CSRD, die de bestaande richtlijn over niet-financiële verslaggeving zal vervangen. Hierdoor moeten veel meer grote bedrijven per 1 januari 2023 verplicht over duurzaamheid rapporteren.

Welke bedrijven vallen onder de CSRD?

Beursgenoteerde ondernemingen en OOB-instellingen moesten al verplicht rapporteren over niet-financiële informatie. Nu komen daar, door de CSRD, grote bedrijven bij. De definitie van een grote onderneming sluit aan bij BW2 titel 9 en de CSRD is van toepassing als de onderneming aan ten minste twee van de drie volgende vereisten voldoet:

  • € 40 miljoen netto-omzet
  • € 20 miljoen op de balans
  • 250 of meer werknemers

Het is de verwachting dat de EU-lidstaten de CSRD op 1 december 2022 aannemen.

Meer informatie

Wil je meer weten over CSRD en wat dit voor jou organisatie gaat betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Terug

Nog niet uitgelezen?