Skip to main content
3 september 2018

Zorg dat uw arbocontract voldoet aan de arbowet

Onze nieuwsbrief van eind juni 2017 werd geheel gewijd aan de vernieuwde Arbowet, zoals deze van kracht werd per 1 juli 2017. Hierin kwamen ook de gevolgen voor de overeenkomst met uw arbodienst aanbod.

Indien u de arbodienstverlening afneemt van Vitacon Luteijn, dan heeft u van ons inmiddels de nieuwe overeenkomst ontvangen. Deze voldoet aan de vernieuwde Arbowet en er is een aanvulling opgenomen met betrekking tot de AVG wetgeving.

Mocht u elders uw arbodienstverlening betrekken, dan is het officieus (officieel diende u voor 1 juli 2018 uw nieuwe contract rond te hebben) nog niet te laat om uw arbocontract te controleren. Hieronder zetten wij enkele belangrijke aandachtspunten voor u op een rij.

 

Kerntaken

De volgende 5 taken zullen in het basiscontract moeten zijn opgenomen:

  • ziekteverzuimbegeleiding
  • arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO)
  • aanstellingskeuringen
  • toetsen van en adviseren over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • bieden van de mogelijkheid voor de werknemer om de bedrijfsarts te consulteren

U kunt er ook voorkiezen om een deel van deze taken bij een andere dienstverlener onder te brengen, u zult uw arbodienstverlener hiervan wel op de hoogte moeten brengen.

Verder behandelen wij de volgende noviteiten:

De bedrijfsarts
De nadruk in de nieuwe Arbowet ligt op preventie, dit zal ook in de overeenkomst naar voren komen. Zo zal de bedrijfsarts op eigen verzoek de werkplek kunnen bezoeken en zal de bedrijfsarts adviseren over preventieve maatregelen met betrekking tot gezond en veilig werken.

Open spreekuur en second opinion
In de nieuwe overeenkomst is er aandacht voor het recht van de werknemer om op eigen verzoek, preventief of anoniem de bedrijfsarts te bezoeken. Mocht een werknemer twijfelen aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts dan kan de werknemer, na contact met de bedrijfsarts, ook op kosten van de werkgever een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.

De werknemersvertegenwoordiging

De werknemers zullen meer betrokken worden bij het opstellen van de nieuwe overeenkomst, deze zal immers ook door de OR/Personeelsvertegenwoordiging of een medewerker moeten worden ondertekend. Het niet naleven van de vernieuwde regelgeving kan uw arbodienst, bedrijfsarts en uzelf een boete opleveren van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Heeft u vragen, of wilt u graag meer informatie over de arbodienstverlening van Vitacon Luteijn, dan kunt u ons telefonisch bereiken via 0316-740115

Terug

Nog niet uitgelezen?