Skip to main content
2 augustus 2016

WGA en ZW eigen risicodragerschap

Inleiding

Met de invoering van de wet BeZaVa (beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) op 1 januari 2014 zijn middelgrote en grote werkgevers individueel financieel verantwoordelijk gemaakt voor de zieke flex-medewerkers. We kennen nu drie soorten gedifferentieerde premies. De WGA-vast vanuit vaste dienstbetrekkingen, de WGA-flex voor de medewerkers die instromen vanuit de flexibele dienstbetrekking en de ZW-flex. Vanaf 1 januari 2017 valt de WGA-vast en de WGA-flex samen. Dit wordt één premie. Hieronder de voor- en nadelen van de Ziektewet en de WGA eigen risicodragerschap.

Ziektewet Eigen Risicodragerschap (ZW-ERD)

De ZW-ERD geldt voor medewerkers die ziek uit dienst gaan zoals uitzendkrachten, medewerkers met dienstverbanden aan wie ontslag is aangezegd en binnen 28 dagen na ontslag of beëindiging van een contract voor (on)bepaalde tijd ziek worden. De ZW-ERD geldt niet voor zwangerschappen en voor de vangnetters. Deze groepen blijven bij het UWV.

Voordeel ZW-ERD

Het voordeel van het eigen risicodragerschap is dat u zelf de regie kunt voeren over de medewerkers die ziek of arbeidsongeschikt zijn. Hiervoor kunt u de arbodienst of een bedrijfsarts inschakelen. We zien ook in veel polissen dat de regie door de ZW-ERD verzekering overgenomen wordt. In beide gevallen bent u als werkgever de eindverantwoordelijke en dient u zelf te beoordelen of de uitvoeringen juist zijn. Een ander voordeel is dat u de uitkering van de (ex)medewerker stop kunt zetten zodra deze medewerker niet aan zijn re-integratie mee wil werken.

Nadeel ZW-ERD

Een nadeel is dat u zelf een aparte verzuimadministratie dient op te zetten. Het is mogelijk dat de verzekering dit voor u regelt. Bij ZW-ERD dient u onder andere het dagloon van de verzuimende medewerker te bepalen. Het UWV kan op aanvraag het dagloon bepalen de kosten hiervoor bedragen € 45 per keer. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan ook de verzekeraar dit voor u regelen.

Welke verplichtingen heeft u als werkgever bij ZW-ERD

U dient bij de aanvraag bij de belastingdienst tevens een verslag van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige te overleggen dat uw ziekteverzuim op orde is. Bent u nog geen 3 jaar bij het publieke bestel dan kunt u geen eigen risicodrager worden. Dit kan pas als u weer 3 jaar bij het UWV hebt gezeten.

WGA Eigen Risicodragerschap (WGA-ERD)

WGA ERD betekent dat u zelf de uitkeringen en de re-integratie uitvoert voor medewerkers die van uit een dienstverband bij u in de WGA terecht komen. Dit geldt voor medewerkers in de categorie 35-80% arbeidsongeschikt en voor de groep 80-100% arbeidsongeschikt maar niet langdurig.

Voordeel WGA-ERD

Het voordeel van de WGA-ERD is dat u zelf de regie heeft om te (laten) beoordelen of uw (ex)medewerker verhoogd arbeidsongeschikt is danwel weer kan deelnemen aan het arbeidsproces. Dit kunt u doen door zelf een bedrijfsarts of een instantie in te schakelen voor een check. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan ook uw verzekeraar dit voor u verzorgen.
Bij een vroegtijdig herstel heeft u minder WGA lasten. Mocht blijken dat de situatie van de (ex)medewerker verslechtert dan kunt u of de medewerker een keuring aanvragen bij het UWV en kan de medewerker in de IVA komen. Bij een IVA worden ook uw WGA lasten lager.

Mocht een medewerker niet mee willen werken aan de re-integratie of keuring bij het UWV dan heeft u de mogelijkheid om de uitkering (tijdelijk) te stoppen. Ander voordeel is dat de premie bij de verzekeraar veelal voor 3 jaar vaststaat en er bij instroom niet direct een verhoging van premie plaatsvindt.

Nadeel van de WGA-ERD

Nadeel van WGA-ERD zijn is, dat u de medewerker 10 jaar lang dient te volgen. Zijn er re-integratie mogelijkheden dan dient u dat in te zetten en uw (ex)medewerker te re-integreren.
De kosten die hieraan verbonden zijn betaalt u zelf. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan de verzekeraar deze kosten (deels) vergoeden. U kunt hierbij denken aan kosten van de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of re-integratiebedrijf. Dit nadeel kan bij een goede re-integratie ook een voordeel opleveren omdat u geen of minder WGA lasten heeft.

Bent u op dit moment eigen risicodrager voor de WGA dan dient u voor 31 december 2016 naar de belastingdienst aan te geven wat u gaat doen. Gaat u terug naar het publieke bestel (UWV) en heeft u WGA instroom dan kunt u niet terug voor de minimumpremie. Het UWV berekent uw premie op basis van de schade die u de afgelopen jaren heeft gehad, tenzij u kleine werkgever bent. Dan betaalt u altijd de sectorpremie en heeft instroom geen invloed op de premie.

Welke verplichtingen heeft u als werkgever bij WGA-ERD

De uitkeringen worden door het UWV vastgesteld en betaald. U krijgt de nota van het UWV en levert deze in bij uw WGA ERD verzekering die veelal rechtstreeks aan het UWV betaalt.

Bij UWV blijven

Hebt u op dit moment geen instroom in de WGA en betaalt u bij het UWV de lage premie?

Dan kunt u het beste bij het UWV blijven. Zodra u instroom krijgt kunt u zonder de staartlasten (WGA-instroom) overstappen naar het private stelsel. Blijft u bij het UWV dan heeft u als voordeel is dat u geen regie hoeft te voeren op WGA medewerkers.

Premies

Op dit moment geeft de verzekeraar de premie voor de WGA en de ZW af. Dit kan voor de WGA en de ZW afzonderlijk zijn, maar we zien ook polissen waarin de WGA en de Ziektewet samengevoegd zijn. U heeft dan de keuze van volledig eigenrisicodrager of totaal geen eigen risicodragerschap. We zien ook polissen waar zelfs de eerste 104 weken loondoorbetaling in de zelfde polis verwerkt is.

De premies bij het UWV zijn nog niet bekend. Deze worden per 1 september a.s. bekend gemaakt door het UWV.

Mogelijkheden

Bent u geen eigen risicodrager WGA of de ZW en u overweegt dit te worden dan is ons voorstel om bij de verzekeraar alvast offertes op te vragen en de premies van het UWV af te wachten. U dient voor 1 oktober te beslissen. Mocht dit niet lukken dan kunt u ook beslissen voor 1 april 2017 en wordt u per 1 juli 2017 eigen risicodrager. Op deze manier kunt u een overwogen keuze maken. Ook indien u per 1 juli 2017 eigen risicodrager wordt blijven de staartlasten bij het UWV.

Bent u eigen risicodrager voor de WGA of de ZW kan dient u voor 31 december 2016 te beslissen. U ontvangt van uw verzekering de premies voor de WGA en of ZW en in september volgen de premies van het UWV. Daarna heeft u de tijd een overwogen keuze te maken.

Terug

Nog niet uitgelezen?