Skip to main content
2 mei 2017

Werkwijzer Poortwachter

UWV heeft op 24 maart 2017 een vervanger van de Werkwijzer RIV-toets in de praktijk gepubliceerd: de Werkwijzer Poortwachter. Deze werkwijzer helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer?
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?

Voor de werkwijzer: Werkwijzer Poortwachter

Wil u meer weten over de nieuwe werkwijzer? Neem dan contact op met de register casemanager van Vitacon Luteijn, Remco Lefering, 0316-740115 of e-mail naar r.lefering@vitaconluteijn.nl.

Terug

Nog niet uitgelezen?