Skip to main content
21 februari 2020

Werktijdverkorting mogelijk bij problemen door coronavirus

Het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bevestigd dat het coronavirus als een buitengewone omstandigheid wordt aangemerkt. Bedrijven kunnen hierdoor nu, onder voorwaarden, een beroep doen op de bestaande regeling werktijdverkorting. Dit indien de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus directe gevolgen heeft voor het werkaanbod, en er sprake is van minimaal 2 en maximaal 24 weken 20% minder werk.

Om deze regeling te mogen toepassen dient u een vergunning aan te vragen bij SZW.

Mocht u hier vragen over hebben, of ondersteuning wensen bij de aanvraag van een vergunning, dan zijn wij u graag van dienst.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0316 – 740 115.

Terug

Nog niet uitgelezen?