Skip to main content
2 maart 2015

Werknemers moeten weer WW-premie betalen

Werknemers moeten vanaf 1 januari 2016 waarschijnlijk weer WW-premie betalen. Hoe hoog die premie gaat worden, is nog onduidelijk. “Maar mensen moeten zich geen zorgen maken”, zegt Mariëtte Hamer, de voorzitter van de Sociaal Economische Raad.

De betaling van werkloosheidspremie werd in 2008 stopgezet in verband met de economische crisis. Werknemers zouden daarmee meer te besteden hebben. Inmiddels is, ook als gevolg van de crisis, de spaarpot van uitkeringsinstanties leeg. Sterker nog, ze hebben een gat van ongeveer 10 miljard euro. Dat moet worden weggewerkt door de hervatting van de premieheffing voor werknemers.

Kostendekkend

Over die hervatting heeft de SER een advies uitgebracht aan de regering. Het is een uitwerking van de principe-afspraken die vorig jaar zijn gesloten in het Sociaal Akkoord. Hamer is er bijzonder tevreden over dat het een unaniem advies is van werkgevers en werknemers. “Daar kan de politiek moeilijk omheen”, denkt de voorzitter.

De sociale partners willen dat de premies die werkgevers en werknemers betalen kostendekkend zijn voor alle WW-lasten. Dan gaat het niet alleen om uitkeringen, maar bijvoorbeeld ook om preventie. Op die manier moet de WW het karakter blijven behouden van werknemersverzekering en minder gevoelig zijn voor politieke beslissingen.

Belastingverlaging

De politiek kan echter nog wel roet in het eten gooien wat betreft de invoeringsdatum.

De premies mogen niet ten koste gaan van het besteedbare inkomen, is het uitgangspunt van het Sociaal Akkoord. Ze zouden moeten worden gecompenseerd via de belastingen. De nieuwe belastingwet is daarbij een complicatie. Daar werkt VVD-staatssecretaris Eric Wiebes nu hard aan. De invoering van de WW-premie is afhankelijk van hoe snel en succesvol Wiebes zal zijn.

Enkele euro’s

Hamer en de sociale partners willen nog niks concreets zeggen over hoe hoog de premies gaan worden. FNV-voorzitter Ton Heerts hoopt dat het niet meer wordt dan “enkele euro’s”. Hamer zegt: “Ik heb geen glazen bol.”

De leden van de SER zijn zo voorzichtig omdat ze niet weten hoeveel mensen er werkloos zullen zijn in 2020. In dat jaar zullen werkgevers en werknemers weer helemaal verantwoordelijk zijn voor de werkloosheidsuitkeringen.

 

Bron: SER

Terug

Nog niet uitgelezen?