Skip to main content
25 april 2018

Werelddag Veiligheid en Gezondheid op het werk

28 april 2018 jongstleden was het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Doel hiervan is aandacht vragen voor preventie. Het gaat daarbij niet alleen om de gezondheid en veiligheid van individuele werknemers te verbeteren maar ook de kosten van werkgerelateerde ziekten en sterfgevallen tot een minimum terug te brengen. EU-OSHA heeft de preventie van werkgerelateerde ziekten tot een beleidsprioriteit gemaakt.

Het aantal arbeidsongevallen is de afgelopen tien jaar met 25% afgenomen. Toch zijn er in Europa elk jaar nog 200.000 werkgerelateerde sterfgevallen.

Bij werkgerelateerde ziekten moeten we denken aan:

  • aandoeningen aan het bewegingsapparaat
  • stress en psychische aandoeningen
  • werkgerelateerde kanker
  • huidziekten
  • werkgerelateerde ziekten veroorzaakt door biologische agentia (denk aan virussen, bacteriën, schimmels, parasieten etc.)

Veel ziekten, waaronder kanker, ademhalingsstoornissen, hart- en vaatziekten, huidziekten, aandoeningen aan het bewegingsapparaat en geestelijke gezondheidsproblemen kunnen door het werk veroorzaakt of verergerd worden. Hoewel de onderliggende oorzaken van deze ziekten complex kunnen zijn, is van bepaalde soorten blootstelling op de werkplek bekend dat ze bijdragen aan het ontstaan of verloop van een ziekte. Het is van belang nauwkeurig vast te stellen wat de risico’s van blootstellingen zijn en hoe deze zich tot elkaar en tot eventuele veranderende werkpatronen verhouden.

 

Bewustwording van preventie

Het bevorderen van een cultuur van risicopreventie en welzijn op de werkplek behoort tot de goede praktijken die u als werkgever kunt hanteren. Ook is het essentieel dat werkgevers hun risico’s beoordelen en beheersen en de hiërarchie van preventie in acht nemen.

Andere goede manieren om werkgerelateerde ziekten te voorkomen: proactieve monitoring ter voorkoming van ziekte. En het bevorderen van een gezondere werkplek, via activiteiten voor het stimuleren van gezondheid op het werk.

Eén van de manieren om te achterhalen welke risico’s er bij u als werkgever kunnen zijn is door een goede Risico Inventarisatie & Evaluatie (hierna RI&E) uit te voeren. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om iedere vier jaar een RI&E uit te voeren.

Re-integratie en revalidatie

Het Nederlandse werknemersbestand veroudert: de pensioengerechtigde leeftijd wordt hoger, waardoor veel medewerkers langer zullen moeten doorwerken. Dit betekent voor hen dat zij een grotere kans op ziekte hebben. Om werkplekken duurzaam te houden is daarom een goed arbeidsomstandigheden en re-integratiebeleid van belang.

Voor medewerkers in de werkende leeftijd, met de diagnose kanker, zijn er minder re-integratiemaatregelen dan voor de aandoeningen aan het bewegingsapparaat en stressgerelateerde gezondheidsproblemen. Het is van belang dat deze personen makkelijker kunnen revalideren, zowel om het welzijn te verbeteren als om de maatschappelijke en economische impact van de ziekte te beperken.

Voor u als werkgever is het van belang ervoor te zorgen dat er een goed beleid binnen uw organisatie wordt gevoerd rondom re-integratie en revalidatie.

Terug

Nog niet uitgelezen?