Skip to main content
7 februari 2017

Welke werkkleding is onbelast voor de WKR?

Heeft u personeel werkkleding? Dan moet u zich afvragen of u hiermee rekening moet houden bij de afrekening van de WKR 2016. Deze vindt plaats bij de aangifte loonheffingen januari 2017. Wij zetten de regels nogmaals voor u op een rij.

Nihilwaardering

U hoeft werkkleding niet af te rekenen als voor deze kleding een ‘nihilwaardering’ geldt. Voorwaarde daarbij is tevens dat deze kleding door u ter beschikking wordt gesteld. Dit betekent dat de kleding uw eigendom blijft. De nihilwaardering geldt voor:

  • Werkkleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, of
  • Werkkleding die voorzien is van één of meer logo’s met een oppervlakte van samen minimaal 70 cm2, of
  • Werkkleding die achterblijft op de werkplek.

Let op! De werkkleding die achterblijft op de werkplek mag ook niet af en toe mee naar huis, bijvoorbeeld om te wassen. U moet zelf daarom zorgdragen voor de reiniging van deze kleding. Voor deze reinigingskosten geldt dan wel weer een nihilwaardering.

Verstrekte kleding en kledingvergoeding

Geeft u een kledingvergoeding of verstrekt u werkkleding (dat wil zeggen dat de kleding na verstrekking niet langer uw eigendom is)? Dan geldt geen nihilwaardering, ook niet als u voldoet aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden. U kunt deze vergoeding of verstrekking wel als eindheffingsbestanddeel aanwijzen in de vrije ruimte. Er volgt dan alleen een eindheffing van 80% als deze tezamen met alle overige aanwijzingen hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom.

Tip: Werkschoenen kunt u onder voorwaarden wel onbelast vergoeden of verstrekken. Deze zijn namelijk gericht vrijgesteld als ze kunnen worden aangemerkt als een arbovoorziening. Neem voor de exacte voorwaarden contact op met onze adviseurs.

Terug

Nog niet uitgelezen?