Skip to main content
20 april 2022

Verplicht meer vrouwen in de top door wetsvoorstel vrouwenquotum

Sinds 1 januari van dit jaar zijn grote bedrijven verplicht om meer vrouwen in de top te benoemen. De Eerste Kamer stemde in met het wetsvoorstel om een zogeheten vrouwenquotum of streefcijfer aan te houden in de top van het bedrijfsleven. Hiermee volgt Nederland het voorbeeld van landen als België, Frankrijk en Noorwegen.

 Bedrijven komen er niet meer onderuit

De nieuwe wet verplicht beursgenoteerde bedrijven om meer vrouwen te benoemen in de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC moet straks voor zeker een derde bestaan uit vrouwen en een derde uit mannen. Voor het overgrote deel van de bedrijven geldt de komende jaren dat voor iedere man die vertrekt een vrouw wordt benoemend, totdat het quotum is gehaald.

Voor grote naamloze en besloten vennootschappen geldt dat zij verplicht worden gesteld om passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur, de RvC, alsmede door de vennootschap te bepalen categorieën leidinggevende functies binnen de organisatie evenwichtiger te maken.

Jaarlijks rapporteren

Met de komst van deze nieuwe wet moet er jaarlijks gerapporteerd worden. Binnen tien maanden na afloop van het boekjaar dien je te rapporteren aan de SER, die toeziet op de naleving van deze wet. Je rapporteert over:

  • het aantal mannen en vrouwen ultimo boekjaar in het bestuur, de RvC, alsmede door de vennootschap te bepalen categorieën leidinggevende functies;
  • de doelen in de vorm van een streefcijfer;
  • het plan om deze doelen te bereiken;
  • de reden als één of meer doelen niet zijn bereikt alsmede de redenen daarvoor.

 

Bron: Accountant.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?