Skip to main content
26 september 2016

Per 1 november: Tweestapsverificatie in VerzuimSignaal

Bent u klant van onze afdeling Preventie & Verzuim? Dan maakt u maakt gebruik van “VerzuimSignaal” ten behoeve van de verzuimregistratie.

Binnenkort zal uw gebruikersaccount extra beschermd worden door middel van een tweestapsverificatie bij het inloggen. Deze extra beveiliging is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht wanneer u werkt met persoonsgegevens binnen VerzuimSignaal. Hieronder leest u waarom dit van belang is, per wanneer de tweestapsverificatie plaats gaat vinden en wat het voor u als gebruiker van VerzuimSignaal concreet betekent.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven een inlognaam en wachtwoord niet langer als afdoende beveiliging te beschouwen bij het verwerken van bijzondere of medische persoonsgegevens in een verzuimsysteem, in uw geval VerzuimSignaal. De AP stelt hiermee dat elke gebruiker die werkt met een dergelijk systeem, het inlogproces moet aanscherpen door het instellen van een tweestapsverificatie. Tweestapsverificatie betekent dat er bij het inloggen, na de eerste stap van het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord, een tweede beveiligingsstap wordt ingebouwd. In deze tweede stap wordt telkens gevraagd om een verificatiecode die u persoonlijk ontvangt via een ander medium, bijvoorbeeld e-mail of mobiele telefoon. U kunt zelf aangeven via welk medium u een verificatiecode wenst te ontvangen.

Invoering en werking

Per 1 november 2016 zullen wij de tweestapsverificatie invoeren. U kunt tot 31 oktober 2016 zonder tweestapsverificatie inloggen in VerzuimSignaal. Na deze datum kan er niet meer ingelogd worden voordat een tweestapsverificatie bevestigd is door de gebruiker. Wanneer u na 31 oktober inlogt in VerzuimSignaal krijgt u automatisch een uitleg over tweestapsverificatie. Hierin wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe u de tweestapsverificatie in kunt stellen.

De code die u vervolgens per email of SMS ontvangt is de rest van de dag geldig (tot middernacht) zolang u op dezelfde locatie blijft werken. U hoeft op 1 dag dus niet bij elke inlogpoging opnieuw de tijdelijke code in te voeren. Bij het inloggen op een andere dag of van een andere locatie, krijgt u weer een nieuwe code waarmee u in kunt loggen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze collega’s van afdeling Preventie en Verzuim op 0316-740115.

Terug

Nog niet uitgelezen?