Skip to main content
20 maart 2015

Tips om verzuim aan te pakken

Negen op de tien ondernemers weten niet wat verzuim kost of wat het verlagen ervan hen kan opleveren. Werkgevers kunnen veel doen om verzuim aan te pakken, met behulp van actieve verzuimbegeleiding en -beheersing. Ook positieve, energieke en betrokken werknemers helpen daarbij. Een aantal tips die u als ondernemer kunnen helpen bij een beter verzuimbeleid.

Maak verzuim bespreekbaar

Maar verzuim bespreekbaar, bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg. Laat werknemers meedenken hoe verzuim te voorkomen is draagvlak creëren. Spreek waardering uit naar uw werknemers als het verzuim daalt.

Verhoog het werkplezier

Stuur op meer werkplezier door te focussen op wat werknemers energie geeft. Vraag hoe het werk bevalt, hoe de collegiale samenwerking verloopt en of er andere zaken binnen of buiten het werk spelen waar werknemers over zouden willen praten.

Weet waar risico’s schuilen

Met een RIE (risico – en inventarisatie evaluatie) kan snel en efficiënt inzicht verkregen worden in de arbeidsrisico’s. En met een PMO (periodiek medisch onderzoek) wordt in kaart gebracht hoe het staat met de fysieke en mentale fitheid van werknemers. Ondernemers die weten waar de risico’s schuilen, kunnen tijdig maatregelen nemen om uitval te voorkomen.

Bied (tijdelijk) ander werk bij ziekte

Wellicht is de werknemer zodanig ziek dat hij zijn reguliere werk niet kan uitvoeren, maar wel ander werk binnen het bedrijf kan verrichten. Vraag daarom of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn, zodat de werknemer zo snel mogelijk aan het werk kan. Dit bevordert het herstel en de re-integratie. Denk bij gebroken been bijvoorbeeld aan aangepaste werkplek of vervoer van en naar het werk.

Maak conflict direct bespreekbaar

Een arbeidsconflict is geen geldige reden voor een ziekmelding. Immers, als het conflict er niet zou zijn, kan de werknemer zijn werk gewoon doen. Een conflict kan wel de oorzaak zijn van verzuim en zo toch leiden tot een geldige ziekmelding. Maak een conflict in ieder geval bespreekbaar. Hoe eerder het conflict besproken wordt, hoe beter. Zo kan (onnodig) verzuim worden voorkomen.

Terug

Nog niet uitgelezen?