Skip to main content
3 mei 2021

(Te) veel geleend bij je BV: wel of geen probleem?

Veel dga’s lenen bij de eigen bv voor aankopen in privé. Met het wetsvoorstel excessief lenen kan dit per 1 januari 2023 ineens een stuk minder interessant zijn. Het is van belang om tijdig actie te ondernemen. 

Wetsvoorstel excessief lenen

Al regelmatig hebben we aandacht besteed aan het wetsvoorstel excessief lenen, dat op 17 juni 2020 ingediend is. Op hoofdlijnen houdt het voorstel het volgende in:

  • Als de totale som van schulden aan de eigen bv’s meer bedraagt dan € 500.000, wordt het meerdere fictief aangemerkt als een dividenduitkering.
  • Het gaat om schulden van de dga en zijn partner samen. Daarnaast vallen schulden van de kinderen aan de bv ook onder de regeling indien de kinderen zelf voor meer dan € 500.000 hebben geleend.
  • Schulden inzake de eigen woning zijn in beginsel uitgezonderd. Dit geldt ook voor eigenwoningleningen van de kinderen bij de bv’s.
  • De schulden zelf blijven ongewijzigd intact. Zo lopen rente en aflossing voor de gehele lening gewoon door.
  • Het meerdere boven € 500.000 (het excessieve deel) wordt belast in box 2 (26,9%).
    Als op een later moment het excessieve deel wordt afgelost door middel van een dividenduitkering, dan is daarover geen belasting meer verschuldigd.

De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2023. Per 31 december 2023 wordt dan voor de eerste keer getoetst of sprake is van een excessieve schuld.

Financiering vastgoed

Veel dga’s hebben in privé vastgoed voor verhuur aangekocht met een lening bij de bv. Als de leningen samen meer bedragen dan € 500.000, zou de eerste gedachte zijn om het excessieve deel voor 2024 af te lossen. Alvorens dit te doen is het raadzaam eerst nog de volgende afweging te maken:

De waarde van het vastgoed wordt in box 3 belast tegen een (top)tarief van momenteel 1,76%. De schuld aan de bv komt in mindering op de aan te geven waarde en geeft zodoende een belastingbesparing.

Stel het excessieve deel van de leningen bij de bv bedraagt € 400.000. Door deze leningen nog niet direct af te lossen, kunnen de leningen ongewijzigd als box 3-schulden worden opgevoerd. Bij dit voorbeeld is de jaarlijkse besparing dan zo’n € 7.000 aan box 3-heffing.

Over het excessieve deel dient wel direct belasting te worden betaald. Op een later tijdstip kan echter tot het bedrag van het excessieve deel alsnog belastingvrij dividend worden uitgekeerd.

Voor zover de bv over voldoende middelen beschikt om de belastingheffing over de fictieve dividenduitkering te betalen, is het te overwegen om het excessieve deel nog niet direct af te lossen.

Maatwerkoplossingen

Een teveel aan schulden bij de eigen bv hoeft dus nog niet direct een probleem te zijn. Wel dien je tijdig actie te ondernemen, waarbij ook andere mogelijkheden kunnen worden beoordeeld, zoals bijvoorbeeld herfinanciering of wellicht gedeeltelijke overheveling van het vastgoed (met bijbehorende leningen) naar de kinderen.

Iedere situatie is uniek en vraagt om maatwerk. Wil je weten wat voor jou de beste aanpak is? Onze adviseurs kijken graag met je mee.

Terug

Nog niet uitgelezen?