Skip to main content
20 april 2015

Talentmanagement, al eeuwenoud

Een bijbels verhaal

In de bijbel lezen we al hoe we met talenten kunnen omgaan…
Drie werknemers krijgen van hun werkgever de vrijheid om te zorgen voor de talenten. In de oudheid zijn talenten, waardevolle muntstukken. Twee van hen gaan aan de slag met de talenten, ze handelen en verdubbelen de waarde. De derde doet niets met zijn talenten. Hij stopt de muntstukken onder de grond en wacht.
Waar de eerste twee laten zien dat zij goed gebruik maken van hetgeen zij bezitten, heeft de laatste zijn verantwoordelijkheid niet genomen. Hij neemt in ieder geval geen initiatief om de waarde van zijn talenten te benutten.

Het goede nieuws

In elke organisatie wemelt het van de talenten. Een talent is iets moois. We mogen weten dat iedere medewerker beschikt over talenten, daarvan is niemand uitgezonderd. Soms heeft de medewerker het eigen talent helder voor ogen en wil hij dit verder ontwikkelen. Soms is hij nog zoekende naar de eigen talenten of is er onzekerheid over het ware talent.

Talenten niet verstoppen

Talenten maken medewerkers bijzonder; het geeft hen de unieke kracht om zich op een positieve manier te kunnen onderscheiden. En dat willen we graag zien in de organisatie. Talenten moet je dan ook niet verstoppen, dat is verspilling. Zo maak je geen optimaal gebruik van de energie die medewerkers kunnen leveren.
Het is wel de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf om iets met zijn talenten te doen. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevende om ruimte te scheppen voor talentontwikkeling, en voor het (laten) ontdekken van talent.
Talentmanagement is ruimte nemen, en ruimte bieden.

De regie van talentmanagement

Het uitgangspunt voor talentmanagement is: de organisatie faciliteert, waar de medewerker de regie krijgt. Zo legt de organisatie de verantwoordelijkheid op de juiste plek, bij de medewerker, zonder de eigen rol (lees: mede-verantwoordelijkheid) te verstoppen.

Enkele handvaten

Tot slot nog enkele principes die een bijdrage kunnen leveren aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers vanuit het eigen talent.

  • De leidinggevende daagt de medewerker uit om eigen doelen te stellen.
  • De medewerker krijgt ruimte om trots te zijn op zijn talent (‘kijk, hier ben ik nou goed in’).
  • Een medewerker die experimenteert met zijn talent wordt bejubeld.
  • De medewerker krijgt de aanmoediging en vrijheid om uit zijn comfortzone te treden.
  • Koester de drijfveren van de medewerker, het is zijn belangrijkste energiebron (raakt nooit op!).
  • Iedere medewerker, ieder talent is uniek en voegt een waarde toe aan de keten.
  • Schep een platform voor samenwerking en overleg, mensen leren door elkaars talenten.
Terug

Nog niet uitgelezen?