Skip to main content
17 mei 2023

Steeds meer mkb-bedrijven controleplichtig

Een groep mkb-bedrijven dreigt te gaan vallen onder de wettelijke controleplicht, omdat de grens hiervoor jarenlang niet is verhoogd. Onder meer door de sterke inflatie moeten steeds meer bedrijven een accountant inhuren voor een wettelijke controle.

Dat schrijft het Financieel Dagblad. Accountants en ondernemingen pleiten in de krant voor aanpassing van de controlegrens met een inflatiecorrectie. Dat scheelt kosten voor bedrijven en helpt bij het nu al hoge tekort aan accountants.

Bedrijven zijn controleplichtig als ze twee jaar achter elkaar aan twee van drie vastgestelde criteria voldoen:

  • Meer dan twaalf miljoen euro omzet per jaar
  • Een balanstotaal van meer dan zes miljoen euro
  • Meer dan vijftig medewerkers in dienst

Grensbedragen moeten omhoog

“De NBA vindt dat de grensbedragen voor verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole moeten meegroeien met de inflatie”, stelt een woordvoerder van de beroepsorganisatie tegen het FD. De NBA pleitte medio maart al voor de verhoging van de grensbedragen en publiceerde haar standpunt daarover op de eigen website. Door verhoging van de grensbedragen blijven mkb-ondernemingen langer onder een lichter administratief regime vallen, aldus de beroepsorganisatie. Mkb-accountants zonder Wta-vergunning voor het verrichten van wettelijke controles kunnen zulke ondernemers zo langer van dienst zijn.

Extra kostenpost

Een woordvoerder van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland geeft in het FD aan signalen vanuit de achterban te krijgen, dat mkb-ondernemingen op jaarbasis rekening moeten houden met een extra kostenpost van zo’n vijftig mille voor een verplichte controle door een accountant.

Verhoging controlegrens is complex

Verhoging van de controlegrens is complex en moet op Europees niveau geregeld worden. Minister Kaag van Financiën heeft eerder toegezegd dit in Brussel te zullen aankaarten, samen met minister Weerwind van Rechtsbescherming.

 

Bron: Accountant/FD

Terug

Nog niet uitgelezen?