Skip to main content
10 maart 2014

Soms mogen bonussen ook in de vrije ruimte

Ook al is de WKR eigenlijk bedoeld voor het onbelast uitdelen van vergoedingen en verstrekkingen, toch kunt u in sommige gevallen ook een bonus die uw onderneming aan werknemers uitkeert in de vrije ruimte onderbrengen.

De werkkostenregeling (WKR) is bedoeld om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers onbelast te kunnen uitdelen. Loon in de vorm van een bonus of eindejaarsuitkering is geen vergoeding en past daarom in principe niet in de vrije ruimte van de WKR. Dit betekent dat u de bonus moet bruteren als u deze onbelast aan de werknemer wilt uitkeren en uw onderneming de werkkostenregeling al toepast.

Bonus moet voldoen aan de gebruikelijkheidstoets

De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat u bonussen aan werknemers soms wél in de vrije ruimte kunt stoppen. Voorwaarde is dat uw onderneming bonussen in het verleden ook al onder de eindheffing liet vallen en dat de bonus niet ongebruikelijk hoog is. Bovendien kunt u de bonus niet met terugwerkende kracht in de vrije ruimte stoppen.

Als u de bonus onderbrengt in de vrije ruimte, is deze voor de werknemer hoe dan ook onbelast, en – zolang de vrije ruimte van 1,5% van de fiscale loonsom niet wordt overschreden – voor uw onderneming ook. Bij overschrijding van de vrije ruimte is het waarschijnlijk nog voordeliger om 80% eindheffing af te dragen dan het was geweest om de bonus te bruteren. Bij toepassing van eindheffing zijn immers geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Inspecteurs gaan verschillend met bonussen in de WKR om

De regels voor bonussen onder de WKR zijn nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Inspecteurs van de Belastingdienst gaan hier dan ook niet allemaal op dezelfde manier mee om. Vorig jaar werden bonussen in de vrije ruimte nog vaak door de inspecteur afgekeurd. Inmiddels is het ook al eens gebeurd dat bonussen van rond de € 1.000 werden goedgekeurd, op voorwaarde dat alle werknemers zo’n bonus kregen. De laatste tijd hebben meerdere inspecteurs voor kleine bonussen (tussen € 50 en € 250) goedgekeurd dat de bonus in de vrije ruimte wordt ondergebracht. Daarbij hanteerden ze vaak een jaarmaximum van € 2.400 aan bonussen in de vrije ruimte

Bron: Rendement

Terug

Nog niet uitgelezen?