Skip to main content
14 februari 2014

Doet u nog wat wij denken dat u doet?

Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden binnen uw bedrijf aan verandering onderhevig zijn.

Uiteraard wordt dit niet altijd besproken met de loonadministrateur, want een verandering vindt zelden binnen één maand plaats. Toch adviseren wij dit punt regelmatig met ons door te nemen. Hieronder lichten we toe waarom.

Sectorindeling

Op de kopie van de aangifte loonheffingen die u maandelijks ophaalt uit het documentenarchief staat een sector indeling vermeld. Deze sectorindeling is afgegeven door de Belastingdienst (in het verleden door het UWV) en is in de meeste gevallen gebaseerd op de werkzaamheden die staan omschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Belastingdienst deelt de sectorindeling met bedrijfstakpensioenfondsen waardoor u meestal  op basis van deze sectorindeling bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Gevolgen

Wanneer uw werkzaamheden in de loop der jaren zijn gewijzigd dan kan het zijn dat u niet meer bent ingedeeld in de juiste sector.

Wellicht valt u op basis van de gewijzigde werkzaamheden nu ook onder de werkingssfeer van een ander bedrijfstakpensioenfonds.

Op dit moment zijn er  pensioenfondsen die uw website bekijken en aan de hand van de activiteiten op de website besluiten dat u onder hun werkingssfeer valt. Het pensioenfonds kan u een  naheffing op leggen over voorgaande jaren. Dit gaat veelal om grote bedragen.

Wanneer u meer wilt lezen over de sectoraansluiting, kijkt u dan eens op de website van de Belastingdienst.

Hier staat ook vermeld welke acties u moet ondernemen wanneer u constateert dat uw werkzaamheden in de loop der tijd structureel zijn veranderd.

Conclusie

Wij adviseren u uw sectorindeling onder de loep te nemen. Zijn de werkzaamheden die vermeld staan bij de Kamer van Koophandel en die bij uw sectorindeling horen nog wel juist?

Een onjuiste sectorindeling heeft uiteraard meer gevolgen dan alleen de aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Wanneer u denkt dat uw sectorindeling niet  (meer) aansluit of wanneer u hierover vragen heeft dan kunt u uiteraard altijd contact met ons op te nemen, zodat wij u verder kunnen helpen.

Samen verhogen wij de kwaliteit van uw loonadministratie!

Terug

Nog niet uitgelezen?