Skip to main content
25 augustus 2022

Publiek advies | Welk type regionale samenwerking past bij jouw regio?

Makkelijker informatie uit kunnen wisselen, een snellere en effectievere aanpak van regionale knelpunten en to do’s, samen meer gewicht in de schaal kunnen leggen, het zijn slechts een paar van de voordelen van regionale samenwerking. Geen wonder dat het aantal initiatieven en successen toeneemt. De meesten richten zich op de economie, veiligheid, volksgezondheid of het fysieke domein en zijn vastgelegd volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De samenwerkingsverbanden zijn er in alle soorten en maten. Toch zien we in de praktijk overwegend drie typen. Laten we eens kijken wat die inhouden en welke daarvan bij jouw regionale samenwerking zou passen.

Coördinerende samenwerking

Bij een coördinerende samenwerking van gemeenten is er sprake van een gemeenschappelijke regeling die bepaalde activiteiten van de deelnemende gemeenten coördineert. Je kunt daarbij denken aan een regionale energiestrategie of woonagenda, maar ook een lobby kunnen gemeenten regionaal oppakken.

De voordelen:

  • structurele afstemming van activiteiten;
  • voorkomen dat meerdere gemeenten hetzelfde werk verrichten;
  • voorkomen dat een lobby van de ene gemeente nadelige neveneffecten heeft voor een ander (bijvoorbeeld een subsidie die maar een keer kan worden uitgegeven).

Uitvoerende samenwerking

In een uitvoerende samenwerking zijn gemeenten coördinerend zijn en hebben ze een gemeenschappelijke regeling die uitvoerend is. De gemeenschappelijke regeling heeft daarbij het mandaat om activiteiten omtrent een bepaald onderwerp uit te voeren. Gemeenten staan meer op afstand.

De voordelen:

  • intensievere samenwerking;
  • efficiëntie: gemeenten hoeven niet meer over alle afzonderlijke werkzaamheden te overleggen, een regionaal bureau doet dit voor hen;
  • meer slagkracht.

Hybride samenwerking

In het geval van een hybride samenwerking kan een gemeenschappelijke regeling zowel een coördinerende als uitvoerende rol innemen. En mocht het voor een bepaald onderwerp effectiever zijn om het niet in regionaal verband aan te vliegen maar afzonderlijk, dan kan dat ook. Er is dus geen afbakening welke onderwerpen regionaal of lokaal worden aangepakt.

De voordelen:

  • keuzevrijheid en flexibiliteit;
  • alle eerdergenoemde voordelen van een coördinerende of uitvoerende samenwerking wanneer gemeenten daar bij specifieke onderwerpen voor kiezen.

De meest geschikte vorm voor jouw regio?

Welke samenwerkingsvorm het beste past, is afhankelijk van een groot aantal factoren. Wat is de huidige samenwerkingscultuur tussen gemeenten? Om welk onderwerp gaat het? Welk doel streven jullie na met de samenwerking?

Ontdekken wat voor jouw gemeenschappelijke regeling het meest geschikt is? Wij helpen je de voors en tegens te zien en op een rij te zetten, zodat jullie een weloverwogen keuze kunnen maken. Bel of mail ons, dan gaan we samen aan de slag.

Terug

Nog niet uitgelezen?