Skip to main content
22 september 2014

De woningeigenaar; stimulering van doorstroming en onderhoud

Vrijstelling schenkbelasting

Belastingvrij schenken tot € 100.000 voor de eigen woning of de aflossing van een restschuld na verkoop van de eigen woning is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk. De tijdelijk verruiming van de vrijstelling voor de schenkbelasting die geldt in de periode 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015, komt dan te vervallen. Vanaf 1 januari 2015 bedraagt de maximale vrijstelling van schenkbelasting in 2015  € 52.752 en wordt deze weer beperkt tot ouders en kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Tip:
Maak nog dit jaar gebruik van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Is al eerder gebruikgemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar voor de eigen woning, dan mag deze nog eenmalig aangevuld worden totdat de grens van € 100.000 is bereikt.

Verlaagd btw-tarief bij renovatie en herstel bestaande woningen verlengd tot 1 juli 2015

Het verlaagde btw-tarief van 6% voor renovatie en herstel van woningen wordt met een halfjaar verlengd en geldt tot 1 juli 2015. De maatregel is ingegaan op 1 maart 2013 en liep aanvankelijk tot 1 maart 2014. De maatregel is in 2014 verlengd tot 1 januari 2015 en wordt nu verder verlengd tot 1 juli 2015. U betaalt dus vanaf 1 juli 2015 weer 21% btw op de arbeidskosten bij een verbouwing van uw bestaande woning.

Tip:
Het verlaagde btw-tarief geldt alleen als de renovatie of het herstel van uw woning is afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 juli 2015. Heeft u dus verbouwingsplannen en wilt u nog profiteren van het lage btw-tarief op arbeidskosten, zorg er dan voor dat de verbouwing vóór die datum is afgerond.

Dubbele hypotheekrenteaftrek bij verhuizing gedurende 3 jaar

De termijn voor dubbele hypotheekrenteaftrek bij verhuizing wordt permanent verlengd tot 3 jaar. Staat uw voormalige, leegstaande woning nog te koop of bent u nog niet verhuisd en heeft u uw nieuwe woning al wel aangeschaft, dan heeft u gedurende 3 jaar renteaftrek voor beide woningen.

Herleving hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur binnen termijn verhuisregeling

Ook wordt de tijdelijke regeling ʹherleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woningʹ permanent gemaakt. Eindigt de verhuur binnen de driejaarstermijn van de verhuisregeling, dan heeft u nog recht op hypotheekrenteaftrek tot het einde van de driejaarstermijn van de verhuisregeling.

Let op!    
Eindigt de verhuurperiode van uw woning na de driejaarstermijn, dan gaat uw woning bij aanvang van de verhuurperiode al over naar box 3. Bij overwaarde in de woning op dat moment, heeft dat gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek voor uw nieuwe woning op dat moment.

Tip:
Overweegt u uw te koop staande woning tijdelijk te verhuren, zorg dan dat u toestemming hebt van uw geldverstrekker en vraag bij uw gemeente een vergunning tot tijdelijke verhuur aan. Met zo’n vergunning voorkomt u dat uw huurder na afloop van de huurtermijn aanspraak kan maken op huurbescherming.

Aftrek van restschulden

Er staan ongeveer 1,1 miljoen huizen ʹonder water′. Ter bevordering van de doorstroming op de huizenmarkt en de financierbaarheid van restschulden wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van 10 naar 15 jaar. Deze maatregel geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017

Terug

Nog niet uitgelezen?