Skip to main content
7 december 2020

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekend. Deze nieuwe percentages moet je vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor je werknemers.

De hoge en lage premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) zijn 0,24 procentpunt lager dan in 2020. De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie) en de rekenpremie voor de Werkhervattingskas (Whk) zijn iets verhoogd. Daarnaast is het maximumpremieloon hoger dan in 2020.

Premies 2021

Vanaf 1 januari gelden onderstaande premies:

 • AOW Ouderdomsfonds: 17,90%  (geen wijziging)
 • ANW Nabestaandenfonds: 0,10% (geen wijziging)
 • AWf Algemeen Werkloosheidsfonds:
  • AWf-laag: 2,70% (was 2,94%)
  • AWf-hoog: 7,70% (was 7,94%)
 • Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid: 0,68% (geen wijziging)
 • SFn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag: 0,50% (geen wijziging)
 • Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds: 7,03% (was 6,77%)
 • Whk Werkhervattingskas: 1,36% (was 1,28%)

Maximumpremieloon

Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. Je hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Meer informatie

Wil je meer weten de premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen? Neem dan telefonisch (0314 369 111) of per mail contact opnemen met onze adviseurs.

Terug

Nog niet uitgelezen?