Skip to main content
2 juli 2015

Ouderenbeleid: van Oud naar Goud

De waarde van goud

Werkgevers hebben in principe niets tegen oudere medewerkers.
Zo luidt een van de conclusies uit een onderzoek van het SCP. Gelukkig maar, zou ik zeggen, want voor je het weet, schuif je een hele groep medewerkers aan de kant. Immers, ruim 25 procent van de medewerkers in organisaties is 50 jaar of ouder!
Voor mensen in de bouw, of nog breder elke sector waar fysieke beperkingen een rol (gaan) spelen, is de zorg voor de oudere medewerker echt noodzakelijk. Alle reden om aandacht aan deze groep te schenken. Zij kunnen nu en in de toekomst van grote waarde zijn, oudere medewerkers zijn goud (waard) in uw organisatie.

De glans van goud

Men hoort nogal eens zeggen dat oudere werknemers meer kosten dan zij opleveren. En volgens het reeds genoemde onderzoek vindt een klein deel van de werkgevers, dat oudere werknemers zelfs slechter functioneren dan jongere. Vanuit de praktijk zijn er ook hele andere geluiden. En laten wij ons daarop richten. Zo ervaren wij in onze praktijk het volgende over oudere medewerkers:

•    Zij bezitten vooral waardevolle ervaring
Ouderen leren vooral vanuit de praktijk die aansluit op hun dagelijkse werk. Ze hebben daarin slimme werkstrategieën ontwikkeld door ‘schade en schande’.

•    Zij zijn diplomatiek vaardig
Door hun ervaring in het omgaan met collega’ s, klanten en managers weten ouderen vaak goed welke aanpak en benadering werkt, en bij wie wel en niet.

•    Zij hebben inzicht in complexiteit
Door hun vermogen boven de materie te staan, hebben ouderen meestal beter inzicht in de complexe vraagstukken die een directe relatie hebben met hun eigen werk.

•    Ze zijn omgevingsgericht
Zij zijn meer gewend om rekening te houden met de belangen van anderen in plaats met eigenbelang, zichzelf of de eigen carrière. Ze denken en handelen in het belang van het bedrijf.

•    Ze hebben zelfkennis
Als je het nodige hebt meegemaakt, leidt dit onherroepelijk tot zelfinzicht, dus ook zicht op de eigen capaciteit, en eigen grenzen en zwaktes. En als je jezelf kent, pas dan ben je echt van waarde voor je omgeving.

•    Ze zijn loyaal
Het gaat bij hen om kwaliteit en duurzaamheid. “Jobhoppen” is er niet meer bij. In dit opzicht zijn ze stabieler en rustiger. Stuk voor stuk waarden waarop collega’s echt kunnen bouwen.

Bewaak uw goudreserve

In veel bedrijven is men al aan de slag met vitaliteitsprogramma’s, echter er is veel meer te doen. Zorg voor de oudere medewerker gaat veel verder dan een programma voor gezonder eten, meer bewegen en leefstijl. Het scala aan mogelijkheden om de waarde van de oudere medewerker te identificeren en te benutten, reikt verder. In de volksmond spreken we over ‘ouderenbeleid’, in feite is het een onderdeel van leeftijdsfase gericht personeelsbeleid. Dit is beleid wat tot doel heeft de specifieke competenties die de oudere medewerker bezit, verder te ontwikkelen, in te zetten en op langere termijn te behouden voor de organisatie. Welke aanpak of maatregel u ook kiest, ga zorgvuldig om met ouderen, dé goudreserve in uw organisatie.

En het goud gaat blinken

De boodschap is: berg het goud niet weg, maar haal het naar boven, poets het op, laat het glimmen. De waarde van oudere medewerkers trekt jongeren aan. Zij zullen verrast zijn door de rijkdom. En als jongere medewerkers goed kijken, kunnen zij zich aan ouderen spiegelen, En als het goed gaat zien zowel jongeren als ouderen lichtpunten voor het eigen werk.

Terug

Nog niet uitgelezen?