Skip to main content
19 september 2014

Bij opname levenslooptegoed mag 20% onbelast

Als er in uw onderneming nog werknemers zijn die levenslooptegoed hebben, mag u dit in 2015 deels onbelast uitbetalen. De werknemers moeten dan wel hun volledige tegoed in één keer opnemen. Dit blijkt uit het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Deze 80%-regeling bij opname van levenslooptegoed gold ook al in 2013.

Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling alleen nog beschikbaar voor bestaande deelnemers. Zij mogen hun levenslooptegoed tegenwoordig ook gebruiken om andere zaken dan verlof te financieren, bijvoorbeeld om een auto te kopen of een deel van een hypotheek af te lossen. In het jaar 2013 hoefde de opname van levenslooptegoed niet in alle gevallen volledig belast te worden. Als de werknemer zijn volledige levenslooptegoed in één keer opnam, mocht u als werkgever namelijk 20% van het opgenomen tegoed onbelast uitbetalen. Over de rest moest u gewoon loonheffingen berekenen. Uit het Belastingplan 2015 blijkt nu dat deze zogenoemde 80%-regeling opnieuw geldt in 2015.

Werknemer moet volledige levenslooptegoed in één keer opnemen

U mag in 2015 dus 20% van het opgenomen levenslooptegoed onbelast uitbetalen als de werknemer zijn volledige tegoed in één keer opneemt. Hieraan is wel een maximum verbonden. De 80%-regeling zal in 2015 ten hoogste gelden voor het tegoed inclusief rente dat op 31 december 2013 in de levensloopspaarpot zat. Deze – reeds gepasseerde – datum is gekozen om te voorkomen dat werknemers nog snel wat levenslooptegoed opbouwen en het volgend jaar weer deels onbelast laten uitbetalen.

Terug

Nog niet uitgelezen?