Skip to main content
5 november 2020

Notitie Meerjarig Financieel inzicht voor gemeenteraden

Het is belangrijk dat raadsleden inzicht hebben in de financiële positie en ontwikkeling van hun gemeente, zowel op korte als op lange termijn, zodat zij goede keuzes kunnen maken.

In september heeft de commissie BBV de notitie “Meerjarig Financieel inzicht voor de raad” uitgebracht. Deze notitie is opgesteld om de gebruiker (met name de raadsleden) uitleg te geven over hoe de diverse onderdelen uit de begroting en jaarrekening in samenhang gezien kunnen worden om een oordeel te vormen over de financiële positie van de gemeente en/of de gevolgen te overzien van bepaalde beleidskeuzes voor de ontwikkeling van die financiële positie.

Naast uitleg zijn in deze notitie ook voorbeelden en formats opgenomen om het inzicht te verbeteren.

Voel je vrij om deze notitie te delen met de audit commissies en alle raadsleden binnen jouw gemeente. De daarin opgenomen formats kunnen als “best practice” helpen bij het verbeteren van inzichten.

Voor meer informatie over de notitie Meerjarig Inzicht voor de raad kun je telefonisch (0314 369 111) of per mail contact opnemen met onze adviseurs. 

Terug

Nog niet uitgelezen?