Skip to main content
31 maart 2020

Compensatie loondoorbetaling bij zieke werknemers met arbeidsbeperking

Heeft u werknemers in dienst met een arbeidsbeperking? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de no-riskpolisregeling. Deze regeling compenseert loondoorbetaling als een werknemer met een arbeidsbeperking ziek is. De ziekte hoeft niets met de arbeidsbeperking te maken te hebben, dus zelfs bij een griepje kunt u al gebruik maken van deze regeling.

Werkgevers laten geld liggen

De no-riskpolisregeling, ook wel vangnetregeling genoemd, loopt via het UWV. Wanneer een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, kan de werkgever dit melden bij het UWV en wordt het loon voor de ziektedagen gecompenseerd. Het kan voor werkgevers dus financieel interessant zijn om te achterhalen of zij werknemers in dienst hebben die bijvoorbeeld in het verleden een WIA-uitkering (tot <5 jaar geleden) toegekend hebben gekregen.

Uit stukken van het UWV over 2018 blijkt dat er lang niet altijd gebruik wordt gemaakt van de no-riskpolisregeling. Het UWV publiceerde onder andere het volgende:

  • Er is sprake van ondergebruik van de no-riskpolis door werkgevers.
  • Voor Wajongers declareert de werkgever naar schatting 60% van de ziekmeldingen, voor werkenden met een WGA-uitkering 50%.
  • Voor WAO’ers en WIA 35-minners liggen de geschatte percentages veel lager: 17% respectievelijk 14%.

Eén van de verklaringen voor het ondergebruik is onbekendheid met de no-riskpolis bij werkgevers en werknemers.

Tips voor werkgevers

  • Neem in uw HR-beleid op dat alle werknemers die twee maanden in dienst zijn automatisch een brief ontvangen waarin gevraagd wordt of de werknemer een no-riskpolis heeft. Bij het sollicitatiegesprek mag hier niet naar gevraagd worden, maar werknemers die langer dan twee maanden in dienst zijn, zijn wettelijk verplicht om deze vraag te beantwoorden.
  • Naast de looncompensatie bij ziekte is, met ingang van 1 januari 2018, de regeling loonkostenvoordeel (LKV) van kracht. Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen waarbij het vaak lastig is om aan het werk te komen. Het gaat hierbij vooral om oudere werknemers met een uitkering of werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wilt u meer weten over de no-riskpolis of de LKV? Of heeft u behoefte aan een voorbeeldbrief waarmee u uw werknemers kunt vragen naar de no-riskpolis? Onze adviseurs staan voor u klaar. U kunt ons per mail of telefonisch (0316 – 740 115) bereiken.

Terug

Nog niet uitgelezen?