Skip to main content
15 november 2023

Nieuwe Cao Gemeenten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao’s van de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en van 1,25% per 1 oktober 2024 en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025.

Het onderhandelingsresultaat is tot stand gekomen na intensief overleg tussen werkgevers VNG en WSGO en vakbonden FNV, CNV en CMHF. Hierbij hebben zij ook afspraken gemaakt die werken voor de gemeentelijke sector bij de huidige arbeidsmarktkrapte extra faciliteren:

  • Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt makkelijker
  • De opzegtermijn voor werknemers wordt 2 maanden
  • Er komt meer ruimte voor een hogere arbeidsmarkttoeslag
  • Een 40-urige werkweek overeenkomen wordt makkelijker

Externe inhuur

De cao-partijen vinden het in het belang van werkgevers en werknemers in de gemeentelijke sector om een goede en verantwoorde balans te creëren tussen vaste en tijdelijke arbeidsrelaties en externe inhuur. Toename van externe inhuur is daarbij onwenselijk.

In de cao wordt opgenomen dat payroll in 4 jaar wordt uitgefaseerd en vanaf 1 januari 2028 niet meer in de sector wordt toegepast. Ook is afgesproken dat de gemeentelijke werkgever jaarlijks aan de ondernemingsraad een overzicht levert van de uitgaven aan externe inhuur (in percentage van de totale personeelsuitgaven) en een overzicht van de bezetting in diverse arbeids- en inhuurvormen.

Bekrachtiging akkoord cao gemeenten

VNG en WSGO besluiten 13 december 2023 of de werkgevers het akkoord bekrachtigen. Na bekrachtiging worden de cao’s aangemeld en gepubliceerd op www.caogemeenten.nl en www.wsgo.nl.

Bron: VNG

Terug

Nog niet uitgelezen?