Skip to main content
16 september 2014

Natuurlijk gedrag vermindert stress

Hoe ver kunt u gaan

Kunt u als werkgever medewerkers onder druk zetten? Ja, als u dat maar doet bij taken waar de medewerker een natuurlijke affiniteit mee heeft. Verhoogt u de druk op aangeleerd gedrag, dan is dat een voorbode voor stress. In een artikel in arbo-online lezen we dat A&O-deskundige Tweehuysen wijst in een duidelijke richting: mensen kunnen heel lang door gaan als ze iets doen wat ze van nature kunnen, daar lopen ze warm voor.

Gemiste kans

Helaas, de kwaliteiten en natuurlijke talenten in kaart brengen, dat gebeurt te weinig. Hiermee mist men een kans om zicht te krijgen op wat medewerkers echt enthousiast maakt. Men kijkt nog teveel naar productiviteit in cijfers, werkervaring en diploma’s.
Vervolgens wordt de druk opgevoerd, want de werktaken moeten wel leiden tot een hogere efficiëntie. Het resultaat ziet u al aankomen: meer stress, wat leidt tot meer werkdruk en uiteindelijk verzuim.

Speurtocht

Het is goed om met medewerkers in gesprek te gaan. Vraag naar ambities en affiniteit. Aangeleerd gedrag komt uit de gereedschapskist, inclusief tips en trucs. Natuurlijk gedrag openbaart zich in interesses, creativiteit, en talent. Mensen kunnen veel meer dan zij zeggen. Iets verrassends, wat men bij de andere collega’s juist weer minder aantreft. Aldus ligt het voor de hand om medewerkers meer ruimte te geven om te ontdekken waar zij hun talenten kunnen inzetten op het werk; op welke manier zij hun natuurlijk gedrag kunnen aanspreken. En dat is ook: het resultaat delen met collega’s.

Duurzaam inzetbare medewerkers

Zo’n speurtocht leidt soms tot verrassende uitkomsten. In veel gevallen ziet u dat werkdruk afneemt door accentverschuiving in de taken, teamsamenstelling en werkorganisatie. En u houdt kwaliteit langer in de organisatie, want medewerkers ‘gaan ervoor’.

Medewerkers duurzaam inzetten heet dit. Dat is minder stress en meer winst.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?