Skip to main content
22 juni 2015

Modelovereenkomsten in plaats van VAR: wat is nieuw vanaf 2016

Vanaf 1 januari 2016 gaan modelovereenkomsten de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) vervangen. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor de fiscale kwalificatie van de arbeidsrelatie. Als opdrachtgever krijgt u dus een grotere verantwoordelijkheid dan nu bij de huidige VAR-systematiek. Wat die gezamenlijke verantwoordelijkheid inhoudt, werd onlangs verduidelijkt.

Modelovereenkomst

In april van dit jaar presenteerde staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn alternatief voor de VAR. Opdrachtnemers (zoals zzp’ers) en opdrachtgevers kunnen werken met een door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst. Er komt hiervoor een ruime keuze aan modelovereenkomsten. Mits er daadwerkelijk wordt gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst is er zekerheid vooraf over de gevolgen voor de loonheffingen. Met dit alternatief komt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wat die gezamenlijke verantwoordelijkheid precies inhoudt, werd onlangs nog eens extra uitgelegd door de staatssecretaris. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beiden verantwoordelijk voor een juiste naleving van hun overeenkomst. Wordt precies gewerkt volgens een modelovereenkomst, dan hebben beiden de zekerheid dat geen sprake is van een dienstbetrekking en er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen en voldaan. Wordt op een andere manier gewerkt dan vastgelegd in de overeenkomst, dan is er voor beiden geen zekerheid meer over de manier waarop de Belastingdienst aankijkt tegen de arbeidsrelatie.

Let op:

Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zijn beiden volledig verantwoordelijk voor alle onderdelen van de modelovereenkomst waarmee wordt gewerkt. De opdrachtnemer is ten opzichte van de opdrachtgever verplicht de afgesloten overeenkomst na te leven en andersom. Partijen kunnen elkaar erop aanspreken als dit niet gebeurt. Komt de papieren werkelijkheid niet overeen met de daadwerkelijke wijze waarop wordt gewerkt, dan heeft dit gevolgen voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Terug

Nog niet uitgelezen?