Skip to main content
26 augustus 2014

Minimumloon mag straks niet meer contant!

Van 1 januari 2015 mogen werkgevers medewerkers niet meer volledig contant uitbetalen. Als de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) door de Eerste en Tweede Kamer komt, moeten werkgevers elke medewerker namelijk minimaal het wettelijk minimum (WML) giraal uitbetalen. Het restant van het loon mag wel contant uitbetaald worden.

In een voortgangsbrief schijnconstructies schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer onder meer dat werkgevers per 1 januari 2015 het salaris van hun medewerkers niet langer volledig contant mogen uitbetalen. Per die datum moeten zij namelijk minimaal het WML giraal aan de medewerkers overmaken. Met deze wet wil de overheid eerlijke concurrentie tussen organisaties en een eerlijke beloning voor medewerkers bevorderen. Het bankafschrift bewijst dan dat medewerkers in ieder geval het minimumloon ontvangen.

Huisvesting en ziektekosten niet langer verrekenen

Daarnaast is het verrekenen van huisvesting of ziektekostenpremies met het WML niet langer toegestaan. In de praktijk stond de Inspectie SZW toe dat werkgevers maximaal 20% van het minimumloon voor huisvestingskosten en 10% van het minimumloon voor ziektekostenpremies verrekenden. Sommige werkgevers verrekenden echter maximaal terwijl daadwerkelijke kosten lager waren. Ook stelt de WAS aanvullende eisen aan de loonstrook – zo moeten onkostenvergoedingen straks bijvoorbeeld verplicht op de loonstrook gespecificeerd worden. In de WAS komt ook te staan dat de loonstrook op verzoek aan de Inspectie moet worden verstrekt.

Raad van State buigt zich over wetsvoorstel

De maatregelen zijn onderdeel van de Wet aanpak schijnconstructie (WAS), die een uitwerking is van het sociaal akkoord. De overheid wil met deze uitbuiting en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tegengaan. Het kabinet heeft al met het wetsvoorstel ingestemd. Nu zal de Raad van State zich erover gaan buigen en een advies uitbrengen.

Terug

Nog niet uitgelezen?