Skip to main content
7 maart 2022

Lokale overheid | Public Class: fraude en actualiteiten voor de jaarrekening 2021

Op 20 januari jl. hebben 60 mensen deelgenomen aan onze Public Class voor Financials. Er stonden 2 onderwerpen op de agenda: fraude en actualiteiten voor de jaarverslaggeving 2021.

Hester de Feiter, onze gemeenteaccountant, heeft de deelnemers bijgepraat over de actualiteiten in de jaarrekening 2021, zodat iedereen die een gemeentelijke jaarrekening opstelt weer up-to-date is over de eisen vanuit het BBV, de vragen en antwoorden hierover én onze ervaringen uit voorgaande jaren.

Marianne van Kimmenade van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en onze collega Reinier Gosselink-Wolbrink vertelden over de fraudeparagraaf die de accountant vanaf de jaarrekening 2022 in zijn controleverklaring moet opnemen. Dat is nieuw! Tot nu toe moest de accountant alleen in het accountantsverslag over fraude schrijven.

Wat gaat er voor jou veranderen?

De accountant beoordeelt welke maatregelen op het gebied van fraude en integriteit door jouw gemeentelijke organisatie zijn genomen. De accountant kijkt dan in het bijzonder op welke wijze je de frauderisico’s beheerst en maakt hierbij een eigen risicoanalyse. Heb je fraude onder controle? Wij adviseren elke organisatie een frauderisicoanalyse te maken. Ook een “moral scan” kan inzicht geven in de mate van fraude- en integriteitsrisico’s. Heb je hier vragen over, neem dan gerust contact met ons op.

Heb je de Public Class gemist?

Laat het ons weten, we sturen graag de sheets naar je door.

De volgende Public Class voor financials staat gepland voor donderdag 16 juni a.s.. Reserveer deze datum alvast in je agenda, je bent van harte welkom.

Terug

Nog niet uitgelezen?