Skip to main content
28 juli 2015

Levensloopregeling: overgangsrecht en 80%-regeling

Met ingang van 1 januari 2013 is de levensloopregeling beëindigd. Er geldt een overgangsregeling.

Iedereen die op 31 december 2011 € 3.000 of meer op zijn levenslooprekening had staan, mocht de levensloopregeling blijven toepassen tot uiterlijk 31 december 2021.
Was het saldo minder dan € 3.000, dan moest dit in 2013 worden opgenomen. Wat er met het levenslooptegoed gebeurt en welke mogelijkheden er zijn, hangt ook onder het overgangsrecht dus af van het bedrag dat op 31 december 2011 op de levenslooprekening stond.

In 2013 bestond een mogelijkheid het gehele saldo van de levensloop in één keer gefaciliteerd op te nemen. Het op 31 december 2011 opgebouwde tegoed werd onder die faciliteit maar voor 80% in de heffing betrokken.

In 2015 wordt deze mogelijkheid herhaald. In 2015 bestaat daarom nogmaals de mogelijkheid het gehele saldo van de levensloop in één keer gefaciliteerd op te nemen. In dit geval wordt echter niet het op 31 december 2011 opgebouwde tegoed, maar het op 31 december 2013 opgebouwde tegoed voor 80% in de heffing betrokken.

Of een opname in één keer in 2015 een voordelig alternatief is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de individuele deelnemer.
Hierbij moet gedacht worden aan het toepasselijke tarief, het (overige) vermogen in box 3, het oorspronkelijke bestedingsdoel voor het levenslooptegoed et cetera. Een aantal aandachtspunten bij de afweging om het tegoed wel of niet in één keer in 2015 op te nemen, is:

* een heffing tegen 80% van de waarde komt neer op een tarief van 42% (er van uitgaande dat de gehele 80% van de waarde onderworpen is aan het 52%-tarief). Wellicht dat gespreide heffing ook al tegen 42% heffing kan (bedenk hierbij dat de tariefschijven in de toekomst mogelijk ook verlengd gaan worden);
* opname van het levenslooptegoed betekent verhoging van het inkomen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor allerlei toeslagen (denk aan huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag);
* na opname valt het tegoed in box 3. Zolang niet is opgenomen, valt het tegoed in box 1 en daarmee niet in box 3.

Bron: SRA 23 juli 2015

Terug

Nog niet uitgelezen?