Skip to main content
16 oktober 2014

Jongerenvoucher Achterhoek is terug

In het kader van het actieplan Jeugdwerkloosheid Achterhoek wordt in de periode van 1 oktober 2014 tot 1 juli 2015 de Jongerenvoucher Achterhoek uitgereikt. Deze voucher, ter waarde van € 1.250,-, is er voor werkgevers om te investeren in jong, Acherhoeks talent.

De jongerenvoucher

De jongerenvoucher is een financiële tegemoetkoming aan werkgevers om jongeren aan werk te helpen. De jongerenvoucher is een waardebon van € 1.250,- voor werkgevers die een jongere tussen de 18 en 27 jaar oud voor tenminste een half jaar en minimaal 12 uur per week in dienst nemen. De werkgever kan de jongerenvoucher naar eigen inzicht inzetten. Bijvoorbeeld om de loonkosten te verlagen voor het in dienst nemen van een jongere, te voorzien in (een deel van) de begeleidingskosten van de jongere of om eventuele scholingskosten te dekken die nodig zijn om de jongere “klaar te stomen” voor de werkplek.

Voorwaarden werkgever

Om in aanmerking te komen voor de jongerenvoucher, moet een werkgever uit Gelderland een vacature openstellen voor een jongere tussen 18 en 27 jaar oud die woonachtig is in de regio Achterhoek. De werkgever moet de jongere een arbeidsovereenkomst bieden van minimaal 12 uur per week voor tenminste 6 maanden. Er moet een inwerk- en begeleidingsprogramma beschikbaar zijn en de werkgever moet de intentie hebben de arbeidsovereenkomst te verlengen bij goed functioneren. Er geldt een maximum van 1 voucher per werkgever en er zijn 50 vouchers beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Voorwaarden jongere

De werkgever komt alleen in aanmerking voor de jongerenvoucher als de aangenomen jongere minimaal drie maanden actief op zoek is naar een passende baan. Een andere voorwaarde is dat de jongere bekend is bij de regionale werkgeversteams op het gebied van werk en inkomen. Denk hierbij aan jongeren met een WW-, WAJONG-, bijstand uitkering of een voortijdig schoolverlater. Wanneer een werkgever interesse heeft in de jongerenvoucher Achterhoek en zelf geen geschikte kandidaat heeft, kan hij of zij gebruik maken van de bemiddeling door een jobhunter van de regionale werkgeverservicepunten.

Informatie

Voor meer informatie over de Jongerenvoucher kunt u contact opnemen met ons!

Bron: VNO NCW

Terug

Nog niet uitgelezen?