Skip to main content
16 mei 2022

Is je meewerkende partner verplicht verzekerd?

Als je partner in je eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of je partner verplicht verzekerd is voor de  werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.

Je partner is verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen als hij of zij werkt in dienstbetrekking bij jouw eenmanszaak of VOF. Bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking spelen drie elementen een rol:

  • Bestaat een verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten?
  • Wordt een vergoeding betaald?
  • Is sprake van een gezagsverhouding?

Als alle drie de vragen met “ja” beantwoord worden, spreken we van een dienstbetrekking en dus verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

Gezagsverhouding

De verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten en het betalen van een vergoeding is al snel aan de orde. De vraag die daarom meestal voorligt gaat over de gezagsverhouding.

Let op Soms wordt nog weleens gedacht dat een familie- of persoonlijke band per definitie betekent dat geen gezagsverhouding aanwezig is. Dit is niet juist. Voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding is het namelijk voldoende dat de werkgever bevoegd is om de medewerker bindende aanwijzingen over het werk te geven. De familie- of persoonlijke band wordt wel betrokken in de beoordeling of sprake is van een gezagsverhouding, maar sluit deze dus niet per definitie uit.

Meer dan alleen aanwijzingen

Het geven van aanwijzingen betekent overigens niet dat meteen een gezagsverhouding ontstaat. Een opdrachtgever maakt met zijn opdrachtnemer immers ook afspraken over het resultaat van de werkzaamheden van de opdrachtnemer. Een gezagsverhouding kan wel ontstaan als ook over de invulling (hoe, wanneer, waarmee et cetera) van de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven. Het antwoord op de vraag of een gezagsverhouding en dus een dienstbetrekking aanwezig is, is dus sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Tip Werkt je partner onder vergelijkbare omstandigheden en voorwaarden als je andere medewerkers? Dan is waarschijnlijk sprake van een dienstbetrekking.

Terug

Nog niet uitgelezen?