Skip to main content
19 oktober 2023

Internetconsultatie Wet werkelijk rendement box 3

Onlangs publiceerde het Ministerie van Financiën de internetconsultatie ‘Wet werkelijk rendement box 3’. Iedereen kan nu meedenken en inbrengen, zodat een snelle start en inwerktreding van heffing over het werkelijk rendement in box 3 per 1 januari 2027 mogelijk blijven. Wat zijn de meest opvallende zaken?

Eind 2021 al deed de Hoge Raad uitspraak ten aanzien van de box 3-heffing. De conclusie: De huidige box 3-heffing kan niet door de beugel, omdat er wordt gerekend met forfaitaire rendementen in plaats van werkelijke rendementen. Het oordeel van de Hoge Raad: Er moet rechtsherstel worden verleend en belastingheffing gaan plaatsvinden over het werkelijke rendement.

Conceptwetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

Wordt het conceptwetsvoorstel voor de Wet werkelijk rendement box 3 zonder wijzigingen omgezet in wetgeving, dan zal inkomen uit sparen en beleggen vanaf 1 januari 2027 worden belast volgens het nieuwe systeem. In het conceptwetsvoorstel zijn zowel de diverse vermogenscategorieën behandeld als de directe dan wel indirecte belastingheffing daarvan.

Belasten van vermogensaanwas

Het vernieuwde box 3-systeem is gericht op het belasten van vermogensaanwas. Dit betekent dat niet alleen de gebruikelijke inkomsten zoals rente, huurinkomsten en dividenden (direct rendement) worden belast. Ook de jaarlijkse waardemutatie van bezittingen, zowel gerealiseerd als niet gerealiseerd (indirect rendement), wordt meegenomen in de belastingberekening.

Vermogenswinstbelasting

Daarnaast geldt als uitzondering op de hoofdregel een vermogenswinstbelasting. Hierbij wordt de waardeontwikkeling voor sommige vermogensbestanddelen pas belast bij realisatie, bijvoorbeeld de verkoop van onroerende zaken of aandelen in familiebedrijven. Het doel van deze aanpassing in het box 3-systeem is om belasting te heffen over het totale werkelijke rendement.

Vervanging heffingsvrij vermogen

In de consultatie wordt ook gesproken over het vervangen van het heffingsvrij vermogen door een heffingsvrij inkomen, maar de exacte hoogte hiervan staat nog niet vast.

Wet werkelijk rendement box 3 samengevat

Welk soort rendement wordt belast en of sprake is van direct of indirect rendement? We hebben het voor je samengevat per vermogenscategorie:

CategorieBelast direct rendementBelast indirect rendement
Bank- en spaartegoedenWerkelijke inkomsten (rente minus kosten)N.v.t.
Aandelen, obligaties, winstbewijzen en optiesWerkelijke inkomsten (dividend/rente minus kosten)Waardeontwikkeling in de vorm van koerswinst of koersverlies minus kosten (vermogensaanwas)
Aandelen (startups, familiebedrijven)Werkelijke inkomsten (dividend/rente minus kosten)Waardeontwikkeling bij verzilvering (vermogenswinst)
Onroerende zaken (hoofdregel)Werkelijke inkomsten (huur/pacht minus kosten) of forfait voor eigen gebruik (minus kosten)Waardeontwikkeling bij verzilvering (vermogenswinst)
Onroerende zaken (eerste woning in box 3 voor eigen gebruik)ForfaitForfait
Vorderingen en schuldenWerkelijke inkomsten (rente minus kosten). Betaalde rente over schulden is negatief inkomen.Afwaardering (bij de schuldeiser) of vrijvalwinst (bij de schuldenaar) bij kwijtschelding van de vordering (vermogensaanwas)

Meer weten?

De uitkomsten van de internetconsultatie ‘Wet werkelijk rendement box 3 zijn een basis voor verdere ontwikkelingen in het nieuwe belastingstelsel. Heb je hierover vragen? Onze fiscaal specialisten helpen je graag. Bel of mail ons.

Terug

Nog niet uitgelezen?