Skip to main content
30 mei 2023

Informatieplicht energiebesparing: deadline 1 december

Verbruikt je organisatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas of heb je een omgevingsvergunning milieu, dan ben je energiebesparingsplichtig. Je moet energiebesparende maatregelen treffen en daar elke vier jaar over rapporteren. 1 december 2023 is de eerstvolgende deadline voor deze Informatieplicht. Aan welke maatregelen moet je werken en wat moet je rapporteren?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende en CO2-reducerende erkende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht en deze geldt vanaf 2023 voor bijna alle bedrijven en instellingen met:

  • Locaties die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken
  • Een omgevingsvergunning milieu

Locaties van bedrijfstakken waarvoor het Rijk de milieuregels bepaalt (met een milieubelastende activiteit uit afdeling 3.3 tot en met 3.11 van het Bal) én met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) hebben een onderzoeksplicht energiebesparing. Voor deze locaties geldt het systeem met de Erkende Maatregelen niet.

Energiebesparing op activiteiten en bouwwerken

De energiebesparingsplicht is onder de Omgevingswet opgenomen in twee besluiten:

  • De energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaat over de milieubelastende activiteiten op een locatie
  • De energiebesparingsplicht uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat over de gebouwen op een locatie, de zogenoemde gebruiksfuncties (bijvoorbeeld een winkel- of kantoorfunctie)

De eigenaar van het gebouw heeft, tenzij contractueel anders is afgesproken, de energiebesparingsplicht voor het uitvoeren van de gebouwmaatregelen. De organisatie die de activiteiten uitvoert (de huurder) heeft de energiebesparingsplicht voor de activiteitgebonden maatregelen.

Hoe voldoe je aan de energiebesparingsplicht?

Je voldoet aan de energiebesparingsplicht met één van de onderstaande mogelijkheden:

  • Je voert alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit
  • Je voert alle toepasselijke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) uit

De EML bevatten maatregelen die in het algemeen een terugverdientijd van 5 jaar of minder hebben. Voor elke toepasselijke erkende maatregel die je niet uitvoert, moet je een gelijkwaardige of betere maatregel nemen. Deze alternatieve maatregel moet net zo veel (of meer) energie besparen als de erkende maatregel.

Let op: de EML-lijsten zijn in 2023 aanzienlijk veranderd!

Tip: Met de huidige hoge(re) energieprijzen kun je stellen dat je de investeringen zelfs sneller dan voorheen terugverdient. De moeite waard dus, voor je portemonnee én omdat duurzaamheid de toekomst is en heeft.

Informatieplicht: rapporteren over uitvoering energiebesparende maatregelen

Heb je een energiebesparingsplicht, dan heb je daartoe ook een Informatieplicht en/of Onderzoeksplicht. Eens in de vier jaar moet je rapporteren over de uitvoering van jouw energiebesparende Erkende Maatregelen (gebouw- en/of activiteitengerelateerd).

Organisaties met een gebouw in eigendom hebben de verantwoordelijkheid voor de Informatieplichtrapportage van zowel het gebouw als de activiteiten. Wanneer een gebouw wordt verhuurd, draagt de gebouweigenaar de Informatie-/Onderzoeksplicht voor het gebouw en de huurder de plicht voor de activiteiten. Is slechts beperkt sprake van activiteitgebonden maatregelen, bijvoorbeeld voor kantoren of winkels (bedrijfstakken waarvoor de gemeente onder de Omgevingswet de milieuregels bepaalt), dan kan het zijn dat de gebouweigenaar óók de informatieplicht-rapportage indient voor de aciviteitgebonden maatregelen van de huurder.

Zo dien je je rapportage in

Rapporteren voor je Informatie-/Onderzoeksplicht doe je via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De rapportagemogelijkheid voor de komende (tweede) ronde opent op 1 juli 2023 en moet uiterlijk 1 december 2023 binnen zijn. Om in te kunnen loggen heb je een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger nodig met machtiging RVO-diensten niveau eH2+.

Uitgangspunt voor je rapportage is de voor jouw organisatie relevante Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Per erkende maatregel geef je aan of je die wel/niet hebt uitgevoerd en of je een alternatieve maatregel hebt uitgevoerd.

Een goede voorbereiding

Wat je nu alvast kunt doen:

  • Gebruik het RVO-stappenplan om te bepalen welke overheidsorganisatie onder de Omgevingswet de milieuregels bepaalt voor jouw organisatie en welke plichten je hebt
  • Heb je een Informatieplicht? Bepaal dan met datzelfde stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst (EML) voor jou geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt
  • Doorloop voor je gaat rapporteren de voor jou relevante categorieën op de EML met de daarbij behorende erkende maatregelen

Meer weten?

Houd je je niet aan je energiebesparings-, informatie- of onderzoeksplicht, dan riskeer je aanzienlijke boetes. Bovendien profiteer je dan al die tijd niet van lagere energiekosten. Ga er dus zeker mee aan de slag! Meer weten over de energiebesparingsplicht en informatieplicht? Je leest het op de pagina Energiebesparingsplicht 2023 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Terug

Nog niet uitgelezen?