Skip to main content
19 mei 2023

Subsidieregeling praktijkleren/werkleerplaats 2022-2023 opent

Vanaf 2 juni kan het weer: de subsidie praktijkleren aanvragen. Deze gaat over schooljaar 2022/2023. Dus heb je de afgelopen maanden in jouw organisatie met praktijkleren of een werkleerplaats gewerkt, zet dan gelijk een reminder in je agenda. En we vertellen je hieronder kort waarmee je rekening moet houden.

Praktijkleren of een werkleerplaats is een fantastische kans om mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Bovendien laat je mensen er gerichte ervaring binnen jouw organisatie mee opdoen. Ideaal voor het vinden en opleiden van nieuwe medewerkers waar jij op kunt bouwen.

Subsidieregeling praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hecht veel waarde aan deze trajecten en heeft daarom de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ in het leven geroepen. Dit is een tegemoetkoming voor bijvoorbeeld loon-  of begeleidingskosten. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvraag subsidieregeling indienen

Je kunt je aanvraag voor deze subsidie indienen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling voor 2023 is open van 2 juni 2023 om 09:00 uur tot 15 september 2023 17:00 uur.

Je weet niet goed hoe je de aanvraag moet aanpakken of wilt geen extra regelwerk? Laat ons de aanvraag voor je indienen en afhandelen.

Let op! Vraag je de subsidie zelf aan, dan heb je eHerkenning van minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau EH3 nodig. eHerkenning kun je aanvragen via www.eherkenning.nl en neemt daarna 2-7 werkdagen in beslag.

Wie of wat komt in aanmerking voor subsidie?

Niet elke opleiding, onderwijsvorm of leerweg komt in aanmerking. Over het algemeen zijn er mogelijkheden voor de volgende situaties:

Een leer-werktraject in leerjaar 3 en 4 van de basisberoepsgerichte leerweg.

Basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs, ingericht als entreeopleiding en verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Laatstejaars met het uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht of een leer-werktraject met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs.

Laatstejaars praktijkonderwijs.

Een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Duale of deeltijdse opleiding in het hoger beroepsonderwijs, die in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) vallen onder de categorieën Techniek, Landbouw en natuurlijke omgeving, Gezondheidszorg of Gedrag en maatschappij.

Een persoon met een tijdelijke aanstelling bij een geaccrediteerde instelling (meestal een universiteit), die in het kader van zijn aanstelling een promotieonderzoek uitvoert.

Een persoon die een ontwerpopdracht uitvoert in dienst van een universiteit of bedrijf:rnu003culu003ern tu003cliu003eIn dienst van een universiteit met een ontwerpopdracht binnen een andere organisatie op basis van een overeenkomst.u003c/liu003ern tu003cliu003eIn dienst bij een bedrijf voor een ontwerpopdracht maar onder begeleiding van een universiteit met een overeenkomst tussen werkgever en universiteit.u003c/liu003ernu003c/ulu003e

De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, verschillen per onderwijscategorie. Je vindt deze voorwaarden op de website van het RVO.

Houd je administratie actueel

Als werkgever moet je tijdens de begeleiding van een leerling of student de gevraagde administratie zelf bijhouden, bewaren en op verzoek verstrekken. Je kunt daarbij denken aan een getekende praktijkleerovereenkomst en aanwezigheids- en begeleidingsadministratie per deelnemer/student. Het RVO voert hiertoe steekproefsgewijs controles uit.

Meer weten?

Antwoorden op de meest gestelde vragen over de Subsidieregeling praktijkleren vind je in de Q&A van het RVO. Maar natuurlijk kun je ook bij ons terecht, ook als je wilt dat wij jouw aanvraag oppakken en indienen. Onze specialisten Melanie Wesdorp en Löis Pastoor helpen je graag. Bel 0316 740 115 of mail naar m.wesdorp@vitaconluteijn.nl of l.pastoor@vitaconluteijn.nl.

Terug

Nog niet uitgelezen?