Skip to main content
4 januari 2024

Hogere looncriteria voor kennismigranten

De looncriteria voor kennismigranten zijn per 1 januari 2024 met 6,45% verhoogd. Het gaat hier om het loon dat tenminste moet worden betaald om als kennismigrant in Nederland te kunnen worden tewerkgesteld.

Voor kennismigranten gelden vanaf 1 januari 2024 de volgende minimum bruto looncriteria per maand, exclusief 8% vakantietoeslag:

  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar > € 3.909 (2023: € 3.672)
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder > € 5.331 (2023: € 5.008)
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten > € 2.801 (2023: € 2.631)

Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantietoeslag voor een Europese Blauwe kaart is gewijzigd van € 5.867 in 2023 naar € 6.245 in 2024.

Jaarlijkse aanpassing looncriteria

De looncriteria voor kennismigranten worden jaarlijks per 1 januari gewijzigd. Hiervoor wordt gekeken naar het verschil tussen het indexcijfer CAO-lonen (CBS) over de voorafgaande maand oktober en het indexcijfer van de vorige vaststelling van de criteria. Voor nu is dat een verhoging van 6,45%.

Bron: Fiscaal Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?