Skip to main content
9 december 2021

Hoeveel tijd heb je nodig om te rouwen?

In Nederland krijg je na het overlijden van een gezinslid tot 3 dagen verlof. In deze tijd is het regelen van het afscheid van je naaste een volledige dagtaak. Aan rouwen kom je vaak niet eens toe. Op 24 november jl. is er een rondetafelgesprek geweest tussen Tweede Kamerleden over de mogelijkheid van een wettelijk rouwverlof. Een periode waarin je als nabestaande echt de tijd kunt nemen om te rouwen.

Iedereen is anders. Iedereen gaat anders om met het verlies van een gezinslid. Voor de ene persoon biedt het juist steun en houvast om snel weer in het dagelijkse leven te stappen, weer aan het werk te gaan. Een ander heeft juist de tijd nodig om in alle rust te kunnen rouwen, zonder de verplichting om te moeten werken.

Op dit moment is er in Nederland geen specifiek verlof na het overlijden van een gezinslid. Er is een petitie gestart die pleit voor rouwverlof. Hoe lang dat verlof moet zijn, moet nog bepaald worden. Er zijn verschillende adviezen gegeven door onder andere Vakbond CNV, die 10 dagen adviseert, en Monuta Uitvaartverzekering, die over 6 weken rouwverlof spreekt.

Ondanks dat er wettelijk nog geen rouwverlof bestaat, krijgen bepaalde werknemers wel al rouwverlof op grond van de cao. In bepaalde cao’s is rouwverlof namelijk al opgenomen. We zien het aantal cao’s met rouwverlof toenemen, een ontwikkeling die duidelijk maakt dat de maatschappij hier behoefte aan heeft.

Rouwverlof of ziekteverlof?

Gemiddeld melden mensen, die iemand uit hun nabije omgeving verliezen, zich 100 dagen ziek. Rouwen is geen ziekte, maar omdat er geen rouwverlof is, wordt het vaak onder ziekteverlof geschoven. Niet de meest ideale keuze, want verzuimverlof brengt hoge kosten met zich mee, maar het is hier kiezen uit twee kwaden: een medewerker aan het werk zetten die niet in staat is om te werken is ook geen optie.

Blijf in gesprek

Totdat er wettelijk rouwverlof geregeld is, moet je als werkgever zelf keuzes maken in hoe je met (het verlof van) medewerkers omgaat die een naaste verloren hebben. Het belangrijkste hierbij is dat je in gesprek blijft met je medewerker: hoe gaat het met hem of haar, waar liggen de behoeften, waarin kun je als werkgever tegemoetkomen. Uiteindelijk gaat het er namelijk om dat je medewerker weer met energie en gemotiveerd het werk hervat. Wanneer dat moment is, is bij iedere medewerker verschillend.

De mogelijkheden

Wil je als werkgever eens (vrijblijvend) praten over de mogelijkheden die er zijn om je medewerkers tegemoet te komen in hun behoeften na het verlies van een gezinslid? Neemt gerust contact met mij op, ik vertel je er graag meer over.

Remco Lefering, Casemanager Crov | Extern vertrouwenspersoon
t   06 2260 3630
e   r.lefering@vitaconluteijn.nl

 

  

Terug

Nog niet uitgelezen?