Skip to main content
8 november 2023

Herziening Model-Algemene Plaatselijke Verordening

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is gestart met het herzien van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een complete herziening zal naar verwachting eind 2026 klaar zijn, maar hier alvast de wijzigingen naar aanleiding van de jaarlijkse actualisatie.

De APV van een gemeente bevat de wettelijke voorschriften die uitsluitend gelden binnen de desbetreffende gemeente. De VNG is na de komst van de Omgevingswet gestart met een herziening op de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. Een arbeidsintensieve taak, aangezien het om een uitgebreide modelverordening en complete herziening gaat. De VNG neemt hiervoor dan ook meer tijd. Naar verwachting zal de volledig herziene APV eind 2026 beschikbaar zijn.

Aanpassingen jaarlijkse actualisatie

Wel is inmiddels de jaarlijkse actualisatie afgerond. Om verstoring van de openbare orde of nadelige invloed op de leefbaarheid tegen te gaan, heeft de VNG onder andere twee bepalingen toegevoegd aan de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. De wijzigingen op een rij:

  • Schrappen artikel over verboden lachgasgebruik (artikel 2:48a) > Per 1 januari 2023 is lachgas een softdrug. Gebruik hiervan valt voortaan onder artikel 2:78a Openlijk drugsgebruik.
  • Toevoegen messenverbod (nieuw artikel 2:50a) > Om aantasting van de openbare orde preventief te voorkomen en de veiligheid te bevorderen.
  • Schrappen van categorieaanduidingen F1, F2 en F3 in de definitie van consumentenvuurwerk (wijziging artikel 2:71).
  • Gebiedsontzeggingen (artikel 2:78) > Juridisch-technische en redactionele wijzigingen (zoals: bevel wordt besluit tot opleggen).
  • Toevoegen sluitingsbevoegdheid voor publiek openstaande bedrijfspanden ter bestrijding van ondermijning (nieuw artikel 2:80).
  • Toevoegen vergunningplicht voor aan te wijzen bedrijfsmatige activiteiten ter bestrijding van ondermijning (nieuw artikel 2:81).

Je vindt de wijzigingen in de Model-Algemene Plaatselijke Verordening ook in de VNG-ledenbrief Najaar 2023.

Bron: VNG

Terug

Nog niet uitgelezen?