Skip to main content
5 juli 2021

Heb jij voldoende aandacht voor de 4 elementen van vitaliteitsmanagement?

We kijken steeds meer naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Om dit te ontwikkelen, is het van belang dat medewerkers zich bewust worden van hun leefstijl en vitaliteit.

Onlangs heeft collega Judith Lubbers een masterclass gevolgd bij de Leefstijl en Vitaliteitsopleider ‘Mark’. Deze organisatie specialiseert zich in een integrale visie op vitaliteitsmanagement. Ook Marieke Pot, als tijdelijke casemanager werkzaam voor Vitacon Luteijn, werkt vanuit haar praktijk als bewustzijns- en vitaliteitscoach op deze integrale wijze.

Voorkomen is beter dan genezen

Steeds meer ziekten of ziektebeelden zijn toe te schrijven aan een ongezonde leefstijl, de zogenaamde welvaartsziekten. Diabetes type 2, depressie en burn-out vallen onder deze welvaartsziekten. Veel van deze welvaartsziekten zijn te voorkomen en omkeerbaar. Tijd dus om hier echt aandacht voor te hebben.

Een integrale visie op vitaliteitsmanagement gaat ervanuit dat ieder mens bestaat uit 4 elementen:

  1. Intellectueel element
  2. Emotioneel element
  3. Spiritueel element
  4. Fysiek element

Om je fit en vitaal te voelen, is het van belang dat er aandacht en ontwikkeling is op alle vier de elementen. Eigen regie staat daarbij centraal. Je hebt zelf invloed op jouw elementen.

1. Het intellectuele element

Het eerste element, is het intellectuele element. Hiermee bedoelen we onze hersenen, gedachten en overtuigingen. Door negatieve gedachten voelen we ons minder goed. Het is van belang dat we bewustzijn creëren op de invloed van onze gedachten en overtuigingen. Door positieve gedachten voelen we ons goed, over onszelf en over anderen en zijn we in staat om veel meer te kunnen dan we denken. Mindfulness helpt bijvoorbeeld om je in het hier en nu bewust te zijn van je gedachten.

2. Het emotionele element

Daarnaast hebben we een emotioneel element. Emoties en gevoelens staan daarbij centraal. Wat we denken, bepaalt ons gevoel. Het is belangrijk dat emoties en gevoelens erkend worden en er mogen zijn. In onze maatschappij is dat niet altijd vanzelfsprekend. Maar weggestopte emoties en gevoelens kunnen leiden tot blokkades in het lichaam. Effectieve aandacht voor emoties zorgt voor een positieve bijdrage aan onze gezondheid.

3. Het spirituele element

Het derde element is het spirituele element. Dit gaat over onze identiteit, kernwaarden en bezieling. Van waaruit doen we de dingen zoals we die doen, ook wel de levensmissie genoemd. Waar worden we blij van en wat beweegt ons om bijvoorbeeld met enthousiasme ons werk uit te voeren. Welke bijdrage willen we maatschappelijk gezien leveren. Inzicht in onze levensmissie geeft richting aan het leven en levert een positieve bijdrage aan het hebben van een doel in het leven. Dit bevordert de vitaliteit.

4. Het fysieke element

Tot slot hebben we het fysieke element. Om het fysieke element fit te houden zorgen we voor gezonde voeding, regelmatige beweging, ontspanning en voldoende nachtrust. Dit is vaak wel bekend, maar om hier concreet en structureel aandacht voor te hebben, vraagt discipline en doorzettingsvermogen.

In balans

Is er aandacht en ontwikkeling op alle elementen? Dan zijn we in balans, voelen we ons vitaal, leven we in goede gezondheid en is de kans op het krijgen van een welvaartsziekte klein. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Judith Lubbers of Marieke Pot (0316 740 115).

 

Terug

Nog niet uitgelezen?