Skip to main content
14 april 2014

Werkvloer telt meer vijftigers dan dertigers

In 2013 waren er in Nederland voor het eerst meer vijftigers dan dertigers op de werkvloer te vinden. In 2011 waren er onder de werkende mannen al voor het eerst meer vijftigers dan dertigers. Nu geldt dit dus voor de totale beroepsbevolking.

Dat blijkt uit de generatie-index van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De generatie-index kwam in 2013 uit op 1,03, tegenover 0,99 in 2012. Als de index uitkomt op 1, zijn beide groepen in evenwicht. Als het cijfer hoger dan 1 is, zijn er meer vijftigers dan dertigers. De index is hard opgelopen. Tien jaar eerder, in 2003, bedroeg het cijfer nog 0,64.

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking stijgt gestaag. In 2013 kwam deze uit op 41,7 jaar. In 2012 was de gemiddelde werknemer nog 41,4 jaar, terwijl die in 2008 nog 40,3 bedroeg en in 2003 nog uitkwam op 39,1 jaar.

De cijfers laten de drastische veranderingen op de Nederlandse arbeidsmarkt zien. Bedrijven, organisaties, maar ook medewerkers staan voor een grote uitdaging: Hoe bied je in een tijd van vergrijzing de groeiende concurrentie het hoofd? Werkgevers moeten meer doen om hun medewerkers te behouden én fit te houden voor het steeds sneller veranderende werk. Werknemers moeten ervoor zorgen dat ze makkelijk inzetbaar zijn bij (verschillende) werkgevers. Het belang van duurzame inzetbaarheid wordt daarmee onderstreept.

Bron: ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug

Nog niet uitgelezen?