Skip to main content
28 oktober 2013

Gaat uw werknemer fluitend naar het werk?

Goed, gemotiveerd en gezond werken tot aan je pensioen is belangrijk. Investeren in duurzame inzetbaarheid is een must. Maar hoe doe je dat?

Levensfasebewust personeelsbeleid omdat uw medewerker het waard is

De komende jaren wordt u als werkgever in toenemende mate geconfronteerd met een ‘ouder’ personeelsbestand en krapte op de regionale arbeidsmarkt. Levensfasebewust personeelsbeleid levert een concrete bijdrage aan het boeien en binden van uw medewerkers.

Wat is levensfasebewust personeelsbeleid

Bij levensfasebewust personeelsbeleid houdt u als werkgever rekening met de  verschillende levensfasen waarin uw medewerkers verkeren. U houdt rekening met het feit dat de wensen en behoeften van ouderen anders zijn dan die van jonge starters die net beginnen met werken. Elke levensfase kent zo zijn eigen mogelijkheden, aandachtspunten en uitdagingen. Door daar rekening mee te houden, blijven uw medewerkers langer gezond, gemotiveerd, productief en betrokken.

Maar vooral, wat levert het voor u als werkgever op

Een goed levensfasebewust personeelsbeleid kan de volgende veranderingen binnen uw bedrijf opleveren:
1. Het voorkomt voortijdige uitval van uw medewerkers en ziekteverzuim.
2. Doordat uw medewerkers langer ‘aan boord’ blijven, wordt voorkomen dat kennis, ervaring en competenties voortijdig verloren gaan voor uw bedrijf.
3. Het creëert condities voor de permanente ontwikkeling van kennis, kunde en competenties, waardoor uw medewerker optimaal inzetbaar is en kan blijven.
4. Het creëert condities, op basis waarvan uw medewerker zelf ook  verantwoordelijkheid kan gaan nemen, om  de ontwikkeling van de eigen loopbaan waar te maken.
5. Door het effectief inzetten van levensfasebewust personeelsbeleid zullen uw medewerkers gemotiveerder zijn en met plezier werken. Dit zal bijdragen aan de geleverde productiviteit en het uiteindelijke bedrijfsresultaat.
6. De zorg voor het ontwikkelen,  en gedurende alle levensfasen in stand houden van de inzetbaarheid van de medewerker, komt  de flexibiliteit van uw bedrijf ten goede.
7. Het vergroot de arbeidstevredenheid van uw medewerkers, wat een positieve invloed heeft op de arbeidsverhoudingen.

Uiteraard denken wij graag met u mee hoe u dit kunt vormgeven voor uw bedrijf.

Terug

Nog niet uitgelezen?