Skip to main content
23 augustus 2023

Fiscus trekt modelovereenkomsten vrije vervanging in

Huur je als bedrijf opdrachtnemers in met een modelovereenkomst op basis van vrije vervanging? Beoordeel deze arbeidsrelaties dan nog dit jaar opnieuw, want de Belastingdienst trekt haar goedkeuring voor de overeenkomsten per 1 januari 2024 in.

In modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging staat dat een opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen en dat er daardoor geen sprake is van een dienstbetrekking. In de zaak Deliveroo oordeelde de Hoge Raad echter, dat er bij vrije vervanging wél sprake kan zijn van een dienstbetrekking. Want zo redeneert ze:

De verplichting om het werk persoonlijk uit te voeren is slechts een van de elementen die van belang kunnen zijn bij de arbeidsrelatie en is niet doorslaggevend. Alle omstandigheden tellen mee.

Daarom trekt de Belastingdienst haar goedkeuring in voor zowel de algemene modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging als de brancheovereenkomsten en individuele overeenkomsten gebaseerd op vrije vervanging. Je hebt nog tot en met 31 december 2023 de tijd om arbeidsrelaties opnieuw te beoordelen en waar nodig aan te passen.

Tools voor herbeoordeling arbeidsrelatie

Arbeidsrelaties opnieuw beoordelen kun je via de webmodule op het Ondernemersplein of met de ondernemerscheck van de Belastingdienst. Let wel: deze tools geven een indicatie en geen absolute zekerheid. Aanpassingen nodig? Dan kun je deze nog tot en met eind 2023 doorvoeren.

Berichtgeving Belastingdienst

Heb je als brancheorganisatie of individuele opdrachtgever/-nemer een goedgekeurde modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging, dan ontvang je uiterlijk 1 oktober 2023 een brief van de Belastingdienst. Wachten op dit bericht is echter niet nodig.

Werk je met een modelovereenkomst maar heb je deze niet zelf bij de Belastingdienst ingediend, dan ontvang je geen brief, maar moet je toch ook de arbeidsrelatie opnieuw beoordelen en zo nodig aanpassen.

Actieve handhaving

De Belastingdienst benadrukt dat ze ondanks het handhavingsmoratorium wel bedrijfsbezoeken aflegt en boekenonderzoeken uitvoert. Daarbij kijkt ze naar arbeid, loon en gezag. Concludeert ze dat sprake is van een dienstbetrekking, dan krijg je aanwijzingen voor aanpassing van de arbeidsrelatie. De Belastingdienst legt geen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen op, tenzij sprake is van kwaadwillendheid.

Tip: Controleer regelmatig hoe arbeidsrelaties werkzaamheden in de praktijk voor je uitvoeren. Zo kun je bepalen of je beoordeling van de arbeidsrelatie klopt.

Bron: Acountancy Vanmorgen

 

Terug

Nog niet uitgelezen?