Skip to main content
29 december 2023

Energie-investeringsaftrek: In 2024 meer geld voor energiezuinig investeren

Als ondernemer heb je dit jaar meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Het aantal aanvragen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) nam de laatste jaren fors toe. Dit jaar is opnieuw € 10 miljoen meer beschikbaar.

De overheid ondersteunt energiezuinige investeringen van bedrijven financieel met belastingvoordeel uit de regeling EIA. Zo geeft zij een impuls aan energiebesparing, het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruiken van duurzame energie. Investeer je in een bedrijfsmiddel op de Energielijst, dan kun je via de regeling 40% van de investeringskosten aftrekken van je winst. Dit verlaagt de fiscale winst en maakt de investering dus goedkoper. In 2024 is hiervoor € 259 miljoen beschikbaar.

Extra budget Energie-investeringsaftrek

Ondernemers hebben veel belangstelling voor het belastingvoordeel van de EIA. Het aantal aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nam de laatste jaren fors toe. Voor zowel 2025 als 2026 wordt daarom eenmalig extra beschikbaar budget voor de EIA uitgetrokken: € 441 miljoen in 2025 en € 470 miljoen in 2026. Vanaf 2027 wordt het budget structureel verhoogd met € 53 miljoen per jaar.

In een kabinetsreactie op de uitkomsten van de beleidsevaluatie van de regeling (2017-2021) bleek al dat de energie-investeringsaftrek verlaagd wordt van 45,5% naar 40%. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is in 2024 € 149 miljoen per jaar.

Opvallende wijzigingen 2024

De Energielijst is de basis voor de Energie-investeringsaftrek. Op deze lijst staan innovatieve, energiebesparende en duurzame energietechnieken en bedrijfsmiddelen die belastingvoordeel krijgen. RVO past de lijst elk jaar aan, door bedrijfsmiddelen toe te voegen en verwijderen of eisen aan te passen.

Enkele opvallende aanpassingen in de Energielijst 2024 zijn:

Bedrijfsmiddelen met een terugverdientijd duidelijk korter dan 5 jaar staan niet meer op de Energielijst. Door de Energiebesparingsplicht zijn bedrijven en instellingen namelijk sowieso verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze hebben nu geen belastingvoordeel meer.

Voor zonnepanelen met een elektriciteitsaansluiting voor kleinverbruikers geldt nu een maximum vermogen van 55 kW. Hierdoor is er alleen nog belastingvoordeel voor investeringen in kleinere installaties met een hogere terugverdientijd.

Er geldt een hoger maximum investeringsbedrag voor ondernemers die volgens de renovatiestandaard de hoogst haalbare energieprestatieverbetering voor hun bedrijfsgebouw realiseren (A++ of A+++). Daarmee wordt investeren in maximale energieprestatieverbeteringen van bedrijfsgebouwen extra aantrekkelijk.

Nieuw op de lijst zijn onder andere een beregeningssysteem voor landbouwgewassen en vacuümkoelers voor bakkerijen.

Je kunt de investeringsaftrek ook aanvragen voor bedrijfsmiddelen die niet specifiek omschreven zijn in de Energielijst. RVO toetst de investering dan onder andere op de terugverdientijd.

Minder free-riders

Met de aanpassingen in de Energielijst wil RVO bereiken dat het aandeel ‘free-riders’ daalt. Dit zijn ondernemers die investeringen in energietechnieken ook hadden gedaan zonder het belastingvoordeel van de EIA.

Meer weten?

Meer over de Energie-investeringsaftrek vind je op de EIA-pagina van RvO.

Bron: RVO

Terug

Nog niet uitgelezen?