Skip to main content
11 september 2017

Einde aanvraagtermijn Subsidieregeling praktijkleren nadert!

Heeft u het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw bedrijf, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Door gebruik te maken van deze subsidieregeling kunt u maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats ontvangen.

Aanvragen

Wij vragen de subsidie voor u aan. U bespaart tijd en geld! U moet dan wel nu in actie komen. Wij hebben nog een ruime week voor het indienen van de subsidieaanvraag.

De deadline staat op 15 september 2017 (17.00 uur). Voor het indienen van de subsidie aanvraag hebben wij slechts een kopie van de praktijkleer overeenkomst nodig. Wilt u deze aan ons sturen samen met de ingevulde en ondertekende machtiging? Wij brengen voor de subsidie aanvraag de bestede tijd in rekening.

U kunt de subsidie natuurlijk ook zelf aanvragen. Voor het indienen van uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag. Via het eLoket dient u uw aanvraag voor de subsidieregeling digitaal in.

Administratie

Onderhoud uw administratie ten behoeve van controle door RVO.nl. Zorg per VMBO leerling, MBO BBL deelnemer of HBO student voor:

  • Een geldige praktijkleerovereenkomst.
  • Aanwezigheidsadministratie in uw leerbedrijf.
  • Administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald, aantoont. Maak bijvoorbeeld kopieën van afgetekende opdrachten/beoordelingen uit het BPV handboek voordat uw MBO BBL deelnemer met het BPV handboek uw leerbedrijf verlaat. Of maak kopieën van de opdrachten die een HBO student binnen uw bedrijf heeft uitgevoerd. Ook kunt u kopieën van tussentijdse gespreks- , beoordelings,- en evaluatieverslagen gebruiken om de begeleiding aan te tonen.
  • Een kopie van het diploma.

Zorg per promovendus en toio voor:

  • Een arbeidsovereenkomst.
  • Een overeenkomst met de universiteit of instituut van de NWO of de KNAW over de begeleiding door die instelling van de promovendus bij diens onderzoek of de toio bij diens opleiding.
  • U heeft een bewaarplicht van de relevante documenten tot 5 jaar na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de inhoud van de subsidieregeling praktijkleren of over de aanvraag procedure dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon voor de loonadministratie of ons bellen op 0316-740115.

Terug

Nog niet uitgelezen?