Skip to main content
7 maart 2024

Duurzame subsidie: Vanaf 10 september SDE++ aanvragen

Van 10 september tot en met 10 oktober 2024 kun je de duurzame subsidie Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer aanvragen. Deze is voor organisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of CO2-uitstoot verminderen. Je subsidieaanvraag vraagt om voorbereiding, dus begin op tijd.

Ga je als bedrijf of non-profitorganisatie grootschalig hernieuwbare energie opwekken? Of ga je een techniek gebruiken die de CO2-uitstoot vermindert? Dan kom je tijdens de periode dat je een installatie daarvoor gebruikt mogelijk in aanmerking voor duurzame subsidie van de SDE++.

Hoogte en duur van duurzame subsidie

De hoogte van de SDE++-subsidie hangt af van de marktprijs en de werkelijke hoeveelheid hernieuwbare energie die je opwekt of de werkelijke hoeveelheid CO2 die je minder uitstoot door het gebruik van de installatie. Hoe lang je subsidie ontvangt hangt af van de categorie waarbinnen je aanvraagt. Er zijn 5 hoofdcategorieën:

 • Hernieuwbare elektriciteit
 • Hernieuwbaar gas
 • Hernieuwbare warmte
 • CO2-arme warmte
 • CO2-arme productie

Voor hernieuwbare elektriciteit kun je hierbij denken aan zonnepanelen, voor CO2-arme warmte aan een elektrische boiler en voor CO2-arme productie aan CO2-afvang en -gebruik.

Veranderingen binnen duurzame subsidie SDE++

Ten opzichte van eerdere SDE-aanvraagrondes zijn er enkele veranderingen in de SDE++:

 • Verrekening van hoge winsten bij projecten met zonnepanelen en windmolens
 • Aanvraagmogelijkheden voor meer technieken

Hoge winst verrekenen bij zonnepanelen en wind

Projecten met zonnepanelen en windmolens op land die in 2024 de SDE++ aanvragen, krijgen vanaf dit jaar minder subsidie als de verkoop van stroom hoge winsten oplevert voor het bedrijf. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat dit verrekenen in verband met een verplichting vanuit Europese regelgeving voor staatssteun. Verder vervalt de duurzame subsidie voor de stroom die je bedrijf zelf verbruikt.

Duurzame subsidie voor meer technieken

In de nieuwe aanvraagronde komen meer technieken in aanmerking voor duurzame subsidie van de SDE++, zoals:

 • Zonnepanelen die een kleine dakaanpassing vragen
 • Warmte uit oppervlakte-, afval- of drinkwater (aquathermie)
 • Warmtepompen voor de glastuinbouw
 • Elektrificatie van de industrie

Apart budget voor minder rendabele technieken

Net als in 2023 is er apart budget van de duurzame subsidie voor technieken die lagetemperatuurwarmte, hogetemperatuurwarmte en moleculen (groengas en waterstof) produceren. Deze technieken zijn nu nog minder rendabel, maar op de lange termijn wel belangrijk voor verdere verduurzaming.

Meer weten?

Meer over de SDE++ vind je op de SDE-pagina van de RVO. Ook kun je daar de duurzame subsidie aanvragen. RVO neemt aanvragen in behandeling op volgorde van binnenkomst. Technieken die vallen onder ‘lage temperatuur warmte’, ‘hoge temperatuur warmte’ en ‘moleculen’ krijgen voorrang.

Bron: RVO

Terug

Nog niet uitgelezen?