Skip to main content
12 april 2021

Duurzaam ondernemen? Verwerk het in je bedrijfsstrategie

Duurzaamheid en klimaat zijn de vraagstukken van deze tijd: het biedt kansen maar zeker ook (financiële) risico’s. Het is dan ook niet vreemd dat duurzaamheid en klimaat steeds vaker opgenomen worden in de bedrijfsstrategie.

Klimaat is financieel” zo heet de titel van de publieke management letter van de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) over klimaatverandering. Financieel gezien kan het ontbreken van aandacht voor de effecten van klimaatverandering risico’s opleveren, zoals boetes, reputatieschade, verlies van marktaandeel of een nieuw overheidsbeleid dat van invloed is op de continuïteit van je organisatie.

De keerzijde is dat aandacht voor het klimaat ook kansen kan opleveren, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe producten, markten en het versnellen van innovaties. Het klimaat heeft effect op iedere organisatie, maar de mate waarin verschilt per organisatie.

Het is voor iedere organisatie van belang om na te denken welke impact het klimaat heeft op haar organisatie en situatie. Klimaat opnemen in je strategie wordt van steeds groter belang, het verankeren in je organisatie en transparant rapporteren over klimaatprestaties.

Om dit daadwerkelijk te realiseren geven we de volgende aanbevelingen:

1. Het opnemen van klimaat in de strategie

Verwerk klimaatrisico’s en klimaatkansen op zowel korte als lange termijn in de visie en strategie van je organisatie. Stel jezelf hierbij de volgende vragen:

 • Aan welke klimaatrisico’s wordt je organisatie blootgesteld?
 • Wat zijn de mogelijke financiële gevolgen van deze risico’s?
 • Welke emissiebronnen zijn het grootst in je organisatie (en waardeketen)?
 • Wat is het effect van nieuwe regelgeving?
 • Welke kansen levert de klimaatverandering op?

Met het antwoord op deze vragen kun je het risicomanagement aanpassen en risico’s en kansen waar mogelijk kwantificeren. Besluit waar je de focus op gaat leggen, bijvoorbeeld huisvesting, gedrag en cultuur, primaire (bedrijfs)processen, circulariteit of inkoop.

Communiceer deze (nieuwe) inzichten met belanghebbenden zoals investeerders en financiers.

2. Interne organisatie: het integreren van klimaat in de dagelijkse praktijk

Veranker het klimaat en klimaatbewustzijn in de dagelijkse bedrijfsvoering met aandacht voor de cultuur en het gedrag in je organisatie. Geef medewerkers de ruimte om te experimenten op het gebied van klimaat, zoals bijvoorbeeld met:

 • Klimaatdoelstellingen die onderdeel kunnen worden van het beoordelings-, belonings- en aannamebeleid.
 • Het creëren van een omgeving waarin ruimte is voor ideeën en het maken van fouten.
 • Het inspireren van medewerkers via klimaatgerichte programma’s en cursussen.

3. Verantwoording: aandacht voor klimaatprestaties in de jaarstukken

Rapporteer met een goede toelichting de effecten van klimaatrisico’s. Hierbij kan gedacht worden aan een duurzaamheidsparagraaf in het reguliere jaarverslag. Klimaatrisico’s met een financieel effect horen afhankelijk van de waarschijnlijkheid van optreden in de jaarrekening of het bestuursverslag. Houdt bij het bepalen van de financiële effecten rekening met onder andere:

 • Mogelijke afwaardering of versnelde afschrijvingen van bezittingen.
 • Voorzieningen voor bijvoorbeeld rechtszaken of mogelijke claims.
 • Lagere opbrengsten als de vraag naar vervuilende producten afneemt.
 • Hogere operationele kosten zoals CO2-heffingen, eisen ten aanzien van energielabels, hogere financieringskosten en duurdere grondstoffen.
 • Toelichting inzake de aannames over klimaatveranderingen en het effect daarvan op waarderingen, resultaten en geldstromen.
 • Mogelijke invloed op de continuïteit.

Meer informatie

Wil je meer weten over hoe je klimaat opneemt in de strategie van jouw organisatie? Neem dan contact op met onze specialist op dit gebied, Fleur Wolters. Je kunt haar telefonisch (0314 369 111) of per mail (f.wolters@stolwijkkelderman.nl) bereiken.

 

Bron: NBA

Terug

Nog niet uitgelezen?