Skip to main content
20 mei 2024

Dit wil je weten over vakantiegeld uitbetalen

Iedereen die in Nederland woont en in loondienst werkt, heeft recht op vakantiegeld. Hoeveel vakantiegeld betaal je een medewerker? En wanneer moet je dat vakantiegeld uitbetalen? We hebben de belangrijkste punten voor je op een rij gezet.

Je hoor mensen ook weleens ‘vakantietoeslag’ zeggen, maar de officiële naam voor vakantiegeld is vakantiebijslag. Een medewerker bouwt het hele jaar vakantiegeld op en krijgt het uitbetaald over dat hele jaar, bijvoorbeeld over de periode tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar. De wet- en regelgeving hiervoor is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM).

Hoeveel vakantiegeld uitbetalen?

De hoogte van de vakantiebijlage is minimaal 8% van het brutoloon. Over alle onderdelen van het brutoloon moet je vakantiegeld uitbetalen. Dus ook over:

  • Provisies (beloning voor verleende diensten)
  • Prestatietoeslagen
  • Gevarengeld
  • Tegemoetkomingen in de hypotheek
  • Loon over reisuren
  • Onregelmatigheidstoeslagen
  • Overwerktoeslag
  • Andere toeslagen

Verdiensten als uitkeringen bij bijzondere gelegenheden zoals een jubileumuitkering, dertiende maand, winstuitkeringen en onkostenvergoedingen vallen niet onder het brutoloon. Hierover vakantiegeld uitbetalen is dus niet nodig.

Cao’s met uitzonderingen op 8%

In sommige cao’s is opgenomen, dat het vakantiegeld meer dan 8% is of juist minder. Als een medewerker dan bijvoorbeeld meer dan drie keer het minimumloon verdient, kun je in het arbeidscontract afspraken maken over minder vakantiegeld. De medewerker krijgt dan ten minste 8% van drie keer het minimumloon.

In een cao kan ook zijn opgenomen dat je medewerker geen vakantiegeld krijgt. In dat geval moet je hem minstens 108% van het minimumloon betalen. Het vakantiegeld zit dan als het ware geïntegreerd in het loon.

Vakantiegeld over overuren

Een medewerker bouwt ook vakantiegeld op over uren die hij meer maakt dan er in zijn contract staan. Dus ook over overgewerkte uren en meeruren moet je vakantiegeld uitbetalen. Dit geldt voor iemand met een nulurencontract, maar bijvoorbeeld ook gewoon voor medewerkers die je fulltime in dienst hebt.

Opbouw vakantiegeld tijdens ziekte en verlof

Is een medewerker ziek geweest of heeft hij verlof opgenomen en heeft hij in die periode slechts 70% loon ontvangen via een uitkering? Dan moet je ook daarover vakantiegeld uitbetalen.

Wanneer vakantiegeld uitbetalen?

Je moet vakantiegeld minstens eens per 12 maanden uitbetalen. De meeste organisaties doen dit in één keer op één moment. Vaak in mei of juni, omdat je medewerkers wettelijk gezien uiterlijk 30 juni vakantiegeld moet uitbetalen.

De afspraken die je samen hebt over wanneer je het vakantiegeld uitbetaalt zet je in de arbeidsovereenkomst of staan in de cao.

Op een ander moment uitbetalen

Nemen medewerkers eerder in het jaar vakantiedagen op, dan kun je overeenkomen om het op dat moment opgebouwde vakantiegeld (dus vanaf 1 juni) uit te betalen. Je kunt het vakantiegeld ook op een ander moment uitkeren, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig.

Vakantiegeld uitbetalen in termijnen

Je kunt vakantiegeld ook in termijnen uitkeren (bijvoorbeeld elke maand bij het salaris), maar let op: dit moet dan wel geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst of cao! Ook moet je het apart op de loonstrook zetten. Betaal je het vakantiegeld te laat, dan kan de medewerker een verhoging eisen van maximaal 50%.

Uitbetaling vakantiegeld bij ontslag

Gaat een medewerker uit dienst, dan moet je hem het opgebouwde vakantiegeld meteen uitbetalen. Het is dus verstandig, om bij elke salarisuitbetaling 8% opzij te zetten, als reservering voor het geval dat.

Belastingheffing over vakantiegeld

De Belastingdienst ziet vakantiegeld als loon en dus moet een medewerker er inkomstenbelasting over betalen. Het vakantiegeld wordt bij het loon opgeteld. Afhankelijk van het totaalbedrag van het jaarinkomen wordt het vakantiegeld belast in belastingschijf 1 of 2. Er wordt alleen belast in belastingschijf 2 met het hoge tarief van 49,50% als het totale jaarinkomen van de medewerker hoger is dan € 75.518 (in 2024).

Vakantiegeld uitbetalen aan uitzendkrachten

Ook tijdelijke krachten, die je bijvoorbeeld inhuurt via een uitzendbureau, hebben recht op vakantiegeld én op vakantiedagen. Gebruiken ze die vakantiedagen niet, dan hebben ze recht op uitbetaling van 16 ⅔ vakantie-uren per volledig gewerkte maand. Verder moet je ze 8,33% vakantiegeld uitbetalen over hun brutoloon.

Meer weten over vakantiegeld uitbetalen?

Heb je vragen over vakantiegeld uitbetalen of daaraan gerelateerde topics zoals vakantiedagen en verlof? Stel ze ons. Je mag ons er altijd voor bellen of mailen.

En bekijk ook zeker even onze overzichtspagina met nieuws over vakantiegeld, vakantiedagen en meer.

Bron: MKB Servicedesk

Terug

Nog niet uitgelezen?